Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelfevaluatie 2024: Invullen vragenlijsten van start via de kwaliteitsmonitor en de ENSIA-tool

Op 1 juli is de zelfevaluatiecyclus BRP over 2024 voor alle Nederlandse gemeenten gestart.
Jaarlijks voeren de gemeenten een verplicht onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Ook onderzoeken zij de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Een belangrijk onderdeel van de zelfevaluatie BRP is het invullen van de vragenlijsten in de kwaliteitsmonitor.

De kwaliteitsmonitor

De vragenlijst in de Kwaliteitsmonitor bestaat uit rechtmatigheidsvragen en volwassenheidsvragen en biedt een gestructureerd kader voor de zelfevaluatie BRP. Het is van belang dat de gegevens in de BRP binnen een bepaalde tijd worden verwerkt, volledig zijn, geen fouten bevatten en voldoen aan de wettelijke regelgeving. Dit controleer je bij de rechtmatigheidsvragen.

Bij volwassenheidsvragen kunnen gemeenten zelf aangegeven op welk volwassenheidsniveau men zit. Op alle niveaus kunnen de gemeenten de vraag stellen: 'Wat kan er beter’? Zo kan de gemeente het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen toepassen op de eigen processen.

Samen de vragenlijsten invullen

De vragenlijsten van de kwaliteitsmonitor zijn divers. Om een compleet beeld te vormen zijn verschillende afdelingen betrokken bij de zelfevaluatie. Denk hierbij, onder andere aan BRP-specialisten, de CISO, beleidsmedewerkers, afdelingshoofden, en andere betrokkenen die een goed beeld hebben van de verschillende diensten en hun functioneren. Het is belangrijk dat de vragenlijsten zorgvuldig en volledig worden ingevuld om een betrouwbaar en volledig beeld te geven.

Hoe ziet het proces eruit?

De afgelopen maand zijn de contactpersonen bij de gemeenten op de hoogte gesteld van de toegang tot de vragenlijsten per 1 juli. Gemeenten krijgen via de Kwaliteitsmonitor en ENSIA-tool toegang tot de benodigde vragenlijsten. Deze zijn online beschikbaar en kunnen eenvoudig digitaal ingevuld worden.

Na het invullen kunnen de vragenlijsten direct worden ingediend via de kwaliteitsmonitor en de ENSIA-tool. Gemeenten kunnen vervolgens de managementrapportage uit de kwaliteitsmonitor gebruiken om verantwoording af te leggen aan het college van B&W.

Veranderd in 2024

Naar aanleiding van de enquête zelfevaluatie BRP en het NVVB-jaarcongres hebben we met een werkgroep van BRP specialisten van gemeenten en de NVVB de vragenlijst met betrekking tot rechtmatigheid herzien. Daarbij hebben we vragen eenduidiger gesteld en hebben we vragen voorzien van een nieuwe toelichting. De zogenaamde volwassenheidvragen zijn dit jaar hetzelfde gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Invullen blijft ook in 2024 optioneel en er is geen score verbonden aan deze vragen. In het voorjaar van 2024 is er een klankbordgroep van managers burgerzaken, de NVVB en VNG gestart die dit jaar een slag maken om de volwassenheidvragen verder te verbeteren. Naast het verbeteren van de volwassenheidvragen wordt ook de managementrapportage van de kwaliteitsmonitor nader bekeken en beter leesbaar gemaakt.

Evalueren geeft mogelijkheid tot verbeteren

Deelname aan de zelfevaluatie BRP en het invullen van de vragenlijsten uit de Kwaliteitsmonitor is een belangrijk instrument voor het verbeteren van gemeentelijke dienstverlening. Het biedt gemeenten de kans om hun processen en beleid kritisch te beoordelen en stappen te ondernemen richting verbetering. Bovendien draagt het bij aan een cultuur van transparantie en verantwoording binnen de gemeentelijke organisatie.

Vragen?

Voor vragen over de zelfevaluatie BRP aankondiging kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG via info@rvig.nl.

Delen

Scroll naar boven