Overslaan en naar de inhoud gaan

Melding maken van nieuwe inschrijvingen op een woonadres

Gemeenten schrijven burgers die aangifte doen van een nieuw adres in op dit nieuwe adres. Toch kan het voorkomen dat een burger zich – al dan niet met opzet – laat inschrijven op een reeds bewoond adres zonder dat de huidige bewoner dat weet. De huidige bewoner kan hier problemen van ondervinden, zoals post voor deze spookbewoner, deurwaardersbezoek of een afwijzing voor een toeslag omdat het inkomen van deze spookbewoner wordt meegeteld. Het informeren van de huidige bewoners kan het herstellen van foutieve inschrijvingen versnellen.

Experimentenbesluit bijhouding BRP

Op 1 oktober 2023 treedt het Experimentenbesluit bijhouding BRP in werking, dit besluit houdt in dat gemeenten een bewoner actief informeren als zich op zijn woonadres een nieuwe bewoner inschrijft. Veel gemeenten sturen al actief een brief naar het adres. Voor deze gemeenten verandert er niet veel. De gemeenten die de brief nog niet versturen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om dit in te richten.

Gemeenten kunnen op twee manieren melding maken van een nieuwe inschrijving:

  1. Een melding van de inschrijving/adreswijziging sturen naar de huidige bewoners OF
  2. Een bevestiging van de inschrijving/adreswijziging sturen naar degene die aangifte heeft gedaan

Dit experiment duurt vier jaar en wordt vanaf 1 januari 2024 gemonitord en na afloop geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2024 verzamelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gegevens over de verzending van de meldingen ten behoeve van de monitoring. Welke gegevens moeten worden aangeleverd en hoe, wordt na de verkiezingen gecommuniceerd. Gemeenten worden via het gemeentefonds gecompenseerd voor de verplichte medewerking aan de evaluatie.

Melden per brief

De meldingen worden per brief verzonden. Hiervoor is gekozen omdat uit een enquête, die onder gemeenten werd gehouden, duidelijk naar voren kwam dat het versturen van brieven het meeste effect heeft. De fysieke brief wordt verzonden naar het adres van inschrijving, zodat de bewoner snel aan de bel kan trekken als er iets niet klopt. 
De melding hoeft niet te worden verzonden aan adressen waar collectief wordt bewoond (meer dan 10 ingeschrevenen op een adres) of als de gemeente weet dat de huidige bewoners al op de hoogte zijn van de nieuwe inschrijving (bijvoorbeeld als de huidige bewoner die nieuwe inschrijving al heeft bevestigd). 

MijnOverheid

Bovendien kunnen gebruikers vanaf 2 oktober op MijnOverheid en in de MijnGegevens app het aantal ingeschreven bewoners op hun woonadres bekijken. Met deze nieuwe functionaliteit is altijd duidelijk hoeveel mensen er op een woonadres staan ingeschreven en zijn nieuwe inschrijvingen direct zichtbaar.
 

Delen

Scroll naar boven