Overslaan en naar de inhoud gaan

Evaluatie van het experiment ‘Seintje’

Het doel van het experiment ‘Seintje’ is om te onderzoeken of het verzenden van meldingen over nieuwe inschrijvingen op woonadressen door gemeenten bijdraagt aan het verbeteren van de adreskwaliteit en het de burger helpt. Om dit te kunnen beoordelen wordt het experiment geëvalueerd door ministerie van BZK. Hierbij is informatie vanuit gemeenten onmisbaar. Op 14 december 2023 hebben gemeenten een brief ontvangen van het ministerie van BZK over deze evaluatie van het experiment ‘Seintje’.

In juli 2021 is voor het experiment, een samenwerking tussen BZK, de NVVB en de VNG, een enquête gehouden onder gemeenten. Op basis van de uitkomsten van deze enquête hebben BZK en de NVVB samen bekeken hoe het experiment zo goed mogelijk kan aansluiten op de werkwijzen van gemeenten. Om zo te bewerkstelligen dat zo min mogelijk gemeenten een nieuw proces moeten inrichten. Zo is afgesproken dat gemeenten kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om melding te maken van een nieuwe inschrijving (een van de twee is genoeg).

  • Een melding van de inschrijving/adreswijziging sturen naar de huidige bewoners OF
  • Een bevestiging van de inschrijving/adreswijziging sturen naar degene die aangifte heeft gedaan

Ook bleek dat veel gemeenten een verklaring van bewoning vragen van de huidige bewoner(s). Gemeenten die dergelijke verklaringen vragen, hebben aan de voorkant al gecontroleerd of de inschrijving klopt; zij hoeven daarom geen meldingen te verzenden.

Wel is het noodzakelijk dat het experiment wordt geëvalueerd. In de brief van BZK  staat de benodigde informatie specifiek beschreven. Hoe meer gedetailleerde informatie jouw gemeente aanlevert, hoe sneller en gerichter er kan worden geëvalueerd. We realiseren ons dat het lastig is om deze informatie bij te houden en dat dit tijd vraagt van gemeenten, in deze toch al drukke tijden. Dit is uitgebreid besproken met de NVVB en de VNG, met als uitkomst dat gemeenten gedurende de looptijd van het experiment worden gecompenseerd via het gemeentefonds.

Lukt het niet om de specifieke, in de brief genoemde, informatie bij te houden? Het helpt ook als jouw gemeente algemene informatie kan verstrekken, zoals:  

  1. Welk soort melding jouw gemeente verstuurt;
  2. Of er signalen binnenkomen n.a.v. een verstuurde melding;
  3. Of jouw gemeente (aan bepaalde adressen) geen meldingen verstuurt, omdat:
  • Binnen jouw gemeente gewerkt wordt met verklaring van bewoning, en/of
  • Er sprake is van collectieve bewoning.

Op basis van de uitkomst wordt het experiment of beëindigd, of er wordt een verplichting in de wet opgenomen. In beide gevallen is het niet meer nodig om informatie bij te houden of aan te leveren.
Met vragen over het experiment en de evaluatie kan je contact opnemen via postbusbrp@minbzk.nl.

Delen

Scroll naar boven