Overslaan en naar de inhoud gaan

10 jaar BRP – Midden in de maatschappij en nog altijd even betrouwbaar

De Basisregistratie Personen (BRP) viert dit jaar haar 10de verjaardag. Dit jaar staan we daar op verschillende momenten bij stil. Want de BRP is een echte teamplayer, zij is er niet voor zichzelf, maar voor de hele overheid. Een onmisbare kracht voor het uitvoeren van tal van overheidstaken. Zonder BRP geen hielprikjes, geen stempassen, geen rijbewijzen, geen DigiD, geen uitkeringen en geen contact met burgers in het buitenland.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je de BRP altijd kunt raadplegen en dat deze altijd werkt. De werkelijkheid is dat hier dag in dag uit hard aan wordt gewerkt. Aan een veilige opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. En aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van die gegevens, waarbij privacy centraal staat. Dit doen we met elkaar, gemeenten en afnemers van de BRP leveren een grote bijdrage. Daarmee is de basis op orde en maken alle uitvoerders, rijks of lokaal, gebruik van de BRP en zorgen we samen voor kwaliteit.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je de BRP altijd kunt raadplegen en dat deze altijd werkt. De werkelijkheid is dat hier dag in dag uit hard aan wordt gewerkt.

Hoe zat het ook alweer?

In juli 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet BRP aangenomen en op 6 januari 2014 trad de wet in werking. De BRP heeft de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) vervangen en was een aanzienlijke verbetering. Zo kreeg de BRP een centrale gegevensopslag en gegevensverstrekking en werd de BRP uitgebreid met een actieve registratie van niet-ingezetenen, de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Daarnaast werd de driejaarlijkse audit vervangen door een jaarlijkse zelfevaluatie. Dus niet alleen de BRP bestaat 10 jaar, maar we vieren ook het 10-jarige bestaan van de RNI en de zelfevaluatie.

Kort na de invoering in 2014 is het terugmelden verbeterd met de introductie van Digimelding. Vanaf 2019 is het mogelijk om een levenloos geboren kind te laten registeren. En van nog recentere datum is de toevoeging van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Daarmee is de BRP zowel in de breedte –niet-ingezetenen– als in de diepte –gegevenskwaliteit en gegevenslevering– fors uitgebreid.

De burger centraal, het gaat allang niet meer over de techniek

De afgelopen 10 jaar is de dienstverlening van de BRP steeds verder uitgebreid en staat de burger steeds centraler. De BRP gáát niet alleen over de burger, de BRP is ook steeds meer ván de burger. Zo hebben burgers beter inzicht in welke gegevens in de BRP staan geregistreerd en wie deze gegevens kan gebruiken en draagt de BRP bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Van het versturen van corona (vaccinatie) mails, de totstandkoming van het donorregister, een briefadres voor mensen zonder vaste verblijfplaats tot de registratie van Oekraïense vluchtelingen: all powered by BRP.

De BRP blijft in beweging

De basis is dus op orde. Alle overheidsdiensten gebruiken de BRP. Van Aa en Hunze tot Zwolle, van de GGD tot de Belastingdienst. Vanuit die basis kunnen we, samen met de gebruikers en afnemers, de BRP verder ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen. En dat is ook nodig, want de continu veranderende samenleving vraagt dat van ons. Ook dit doen we met elkaar, samen met alle belanghebbenden.

Delen

Scroll naar boven