Overslaan en naar de inhoud gaan

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel voor invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in Caribisch Nederland (BES)

De Ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen ( Koninkrijksrelaties en Digitalisering) ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van het BSN in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het doel van de wet is om de digitale overheidsdienstverlening in Caribisch Nederland te verbeteren.

“Het niet beschikken over een uniek en persoonsgebonden nummer, zoals het Burgerservicenummer, is één van de knelpunten in Caribisch Nederland die het leven en ondernemen op de eilanden lastiger maakt”.
- staatssecretaris Van Huffelen


Het voorstel regelt dat de bijna 29.000 inwoners die in de bevolkingsadministratie van de eilanden geregistreerd zijn een BSN krijgen. Op dit moment gebruiken zij nog een ID- en een CRIB-nummer in hun contact met de overheid. Met het BSN krijgen inwoners een uniek persoonsnummer waarmee ze zich bij overheidsorganisaties kunnen identificeren. Want steeds meer overheidsdienstverlening digitaliseert. Het wetsvoorstel legt zo een belangrijke basis om overheidsdiensten in Caribisch Nederland stapsgewijs steeds meer digitaal aan te bieden en toegankelijker te maken. Binnen RvIG wordt hard gewerkt om dit te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van ICT-systemen, het in kaart brengen van organisatorische en praktische gevolgen en het communiceren met betrokkenen.

Het wetsvoorstel is tot stand gekomen in goede samenwerking met de overheden in Caribisch Nederland. Van 19 juni tot 31 juli konden burgers via een internetconsultatie reageren op het voorstel. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het streven is om het wetsvoorstel medio 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden.
 

Delen

Scroll naar boven