Overslaan en naar de inhoud gaan

Deelname aan Europese pilot met digitaal reisdocument

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens werkt mee aan een Europese pilot met het digitaal reisdocument. Voor de pilot maken reizigers in Canada voor vertrek naar Nederland een digitale kopie aan van hun paspoort volgens de internationale standaard Digital Travel Credential DTC. Hiermee kunnen zij makkelijker boarden en na de landing sneller de grens passeren. Dit ondersteunt het werk van de Koninklijke Marechaussee bij een veilige grenscontrole. De proef wordt gedaan op verzoek en met financiële steun van de Europese Commissie en loopt tot eind maart 2024.

Hoe werkt het?

Image
Een foto van een toegangspoortje op Schiphol

Drie dagen voor vertrek kan de reiziger die deelneemt aan de pilot, een digitale kopie van zijn paspoort maken met behulp van een app. De deelnemer scant met de app eerst de Machine Readable Zone (MRZ) onderaan de paspoorthouderpagina. Vervolgens houdt de deelnemer zijn fysieke paspoort tegen de telefoon aan om de paspoortchip uit te lezen. Voor controle of de deelnemer daadwerkelijk de persoon is die het digitale kopie aanmaakt, moet diegene een selfie maken. De selfie wordt vergeleken met de foto die opgeslagen is in de paspoortchip. Hierna wordt de digitale kopie (DTC) met toestemming van de reiziger opgestuurd naar de luchtvaartmaatschappij en de grenscontrole.

Bij de luchthaven van Montreal (Canada) kan de reiziger het digitale reisdocument gebruiken voor boarding van de vlucht. Vanuit alle Canadese luchthavens is het mogelijk om het digitale reisdocument te gebruiken voor grenspassage op Schiphol. Canadezen, Nederlanders en Belgen kunnen meedoen aan de pilot. Van elke deelnemer wordt uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het delen van zijn persoonsgegevens en de deelnemer moet zijn fysieke paspoort bij zich dragen gedurende de reis. Na de reis wordt de DTC om privacy redenen gewist. RvIG wil met de deelname aan de Europese pilot ervaring opdoen met het gebruik van digitale reisdocumentgegevens bij boarding en grenspassage.

De Nederlandse deelname aan de Europese pilot wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, Schiphol en een technologie leverancier.

Meer informatie?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/02/23/nederlandse-deelname-aan-europese-dtc-pilot

Delen

Scroll naar boven