Overslaan en naar de inhoud gaan

Versie 1.7 Werkinstructie RNI gepubliceerd

Met ingang van 13 juni 2023 is het mogelijk een voorinschrijving in de RNI te doen. De procedure ‘inschrijving in de RNI’ in de WIR is daarop aangepast. Versie 1.7 van de WIR kan je vinden onder ‘Voor professionals’ -> Registratie niet-ingezetenen -> Documentatie.

Versie 1.7 van de WIR kan je vinden onder ‘Voor professionals’ – Registratie niet-ingezetenen – Documentatie.

Overzicht van de wijzigingen:

  • Hoofdstuk 3.2 Vaststellen identiteit, tekst aangepast;
  • Voorinschrijving toegevoegd aan de procedure ‘Eerste inschrijving in de RNI’ (hoofdstuk 4.2.2.2);
  • Documenttype kiezen bij A4 scan (bij alle van toepassing zijnde procedures);
  • Gegevens vooringevuld na scannen QR code (bij voorinschrijving) in de hoofdstukken 4.2.4.5, 4.2.4.6 en 4.2.4.7.
  • Verzoek wijziging BRP voor niet-ingezetenen is beschikbaar in de kwaliteitsmonitor. Voor het plaatsen van een documentindicatie is een formulier beschikbaar op de website van RvIG (bij alle van toepassing zijnde procedures);
  • Tekst in hoofdstuk 6.4 ‘Beëindigen onbekende nationaliteit’ aangepast aan de RNI applicatie;

Deze wijzigingen zijn in het document gemarkeerd in de linker kantlijn.

Delen

Scroll naar boven