Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

W164 Oplegnotitie - Verschillen in kolomnamen landelijke tabellen

1 Probleemstelling

1.1 Omschrijving

In de loop van de jaren zijn er verschillen ontstaan in de kolomnamen van de landelijke tabellen, tussen de benaming van de rubrieken in het LO, de kolomkoppen in de CSV-versie van de tabellen en die in de PDF-versie ervan. Vanwege de beperkte ruimte in PDF-bestanden is het logisch dat kolomnamen daarin worden afgekort, maar dat gebeurt niet overal op een consistente wijze. In een enkel geval is ook de rubrieknaam in het LO niet logisch.

1.2 Herkomst

Dit probleem is geconstateerd door het LO-team.

1.3 Raakvlakken

Er zijn geen raakvlakken met andere LO-wijzigingen.

2 Oplossing

2.1 Huidige situatie

Er zijn een aantal problemen met de kolomnamen in de landelijke tabellen:

  • De gekozen naam voor de rubriek is niet heel logisch of bevat nutteloze toevoegingen. Voorbeeld: 05.12 Officiële omschrijving nationaliteit. "Officiële" voegt hier niets toe.
  • De kolomnaam in de CSV-versie van een tabel komt niet overeen met de rubrieknaam in het LO. Voorbeeld: 33.92.11 "Omschrijving" in de CSV van tabel 33 Gemeententabel is niet gelijk aan 33.92.11 "Officiële gemeentenaam" in het LO.
  • De kolomnaam in de PDF-versie van een tabel komt niet overeen met de rubrieknaam in het LO. Voorbeeld: "Omschrijving" in de PDF-versie van tabel 36 Voorvoegseltabel is niet gelijk aan 36.02.31 "Voorvoegsel" in het LO.
  • Bij kolomnamen in de PDF-versie van tabellen zijn tweede en volgende woorden vaak (niet altijd) met een hoofdletter geschreven, terwijl dat in de CSV-versie en in het LO niet zo is. Voorbeeld: "Datum Ingang" in de PDF-versie van tabel 32 Nationaliteitentabel is geen logische afkorting van 32.99.98 "Datum ingang tabelregel" in het LO.

2.2 Oplossing

In LO BRP krijgen sommige rubrieken een andere naam als die logischer of consistenter is met vergelijkbare rubrieknamen in andere tabellen. In de CSV- en de PDF-versies van tabellen worden de kolomnamen aangepast volgens de aanwijzingen in de bijlage "W164 Bijlage - Verschillen kolomnamen landelijke tabellen LO-CSV-PDF.xlsx".

2.3 Gerelateerde wijzigingen in wet- en regelgeving

Er is geen afhankelijkheid van wet- en regelgeving.

2.4 Openstaande punten

Er zijn geen openstaande punten.

3 Invoering

Geen bijzonderheden.

4 Gevolgen

4.1 Documentatie

In LO BRP worden de volgende rubrieknamen aangepast:

Rubriek

Naam was

Naam wordt

32.05.12

Officiële omschrijving nationaliteit

Omschrijving nationaliteit

33.92.11

Officiële gemeentenaam

Gemeentenaam

34.94.11

Officiële landnaam

Landnaam

37.96.10

Reden opnemen/beëindigen nationaliteit

Code opnemen/beëindigen nationaliteit

37.96.20

Omschrijving

Omschrijving opnemen/beëindigen nationaliteit

38.02.21

Adellijke titel/predicaat

Code adellijke titel/predicaat

39.81.22

Omschrijving soort akte

Omschrijving akte

41.07.41

Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code ontbinding/nietigverklaring

41.07.42

Omschrijving

Omschrijving ontbinding/nietigverklaring

48.35.11

Nederlands reisdocument

Code Nederlands reisdocument

48.35.12

Omschrijving

Omschrijving Nederlands reisdocument

49.35.41

Autoriteit van afgifte

Code autoriteit van afgifte

49.35.42

Omschrijving

Omschrijving autoriteit van afgifte

56.39.11

Verblijfstitel

Code verblijfstitel

56.39.12

Omschrijving

Omschrijving verblijfstitel

59.97.12

Aanduiding aangesloten op de berichtendienst

Aangesloten op de berichtendienst

61.32.11

Gezagsverhouding

Code gezagsverhouding

61.32.12

Omschrijving

Omschrijving gezagsverhouding

 4.2 Gemeenten

Gemeenten en afnemers krijgen te maken met iets andere kolomnamen in de tabellen zoals die gepubliceerd worden op de website van RvIG. Omdat de tabelberichten blijven zoals ze zijn, is er alleen directe impact op gemeenten die de tabellen van de website downloaden en inlezen. Indirecte impact is er als gemeenten in het datamodel ook de nieuwe rubrieknamen willen hanteren, of als rubrieknamen ook op schermen (bijvoorbeeld bij een inzagefunctie voor tabellen) worden getoond. In dat geval zullen ze mogelijk hun software hierop moeten aanpassen.

4.3 Afnemers

Gemeenten en afnemers krijgen te maken met iets andere kolomkoppen in de tabellen zoals die gepubliceerd worden op de website van RvIG. Zij zullen mogelijk hun software hierop moeten aanpassen. Van sommige afnemers is bekend dat zij de tabellen in CSV-formaat downloaden van de website en via een automatische import inlezen in hun applicatie. Die import functie moet mogelijk worden aangepast. Afnemers die tabelgegevens aangeleverd krijgen via de tabelberichten, hoeven niets te doen, tenzij ze in het datamodel, of in schermen van hun applicaties de namen van de rubrieken mee willen wijzigen. In dat geval zullen ze mogelijk hun software moeten aanpassen.

4.4 IND

Geen gevolgen.

4.5 Caribische landen en Caribisch Nederland

Geen gevolgen.

4.6 RvIG-systemen

De tabellenapplicatie zal de nieuwe rubrieknamen moeten ondersteunen in haar datamodel en in de schermen voor tabelbeheer, en in staat moeten zijn om de tabellen te generen in CSV- en PDF-formaat met de nieuwe kolomnamen. Daarnaast staan tabelgegevens ook in BRP-V opgeslagen. Ook daar moeten kolomnamen worden aangepast, maar dat is vooral om intern naamgebruik consistent te houden met namen van kolommen in het LO.

 

Delen

Scroll naar boven