Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Klantreis DBI remote uitgifte

Gebruikerstoepassing op afstand aanvraag en uitgifte deel 1:
Ayanna maakt afspraak met Buitenlandse Zaken (betrouwbaarheidsniveau substantieel)

Ayanna woont sinds kort in Australië. Zij wil vanuit huis haar DBI aanvragen en uiteindelijk aan haar mobiele (NL) wallet koppelen. Zij heeft haar (NL) wallet al op haar telefoon gedownload. Zij is in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) ingeschreven en dus in het bezit van een BSN.

Voorwaarden:

  • Ayanna heeft DigiD met eenmalige identiteitscontrole waarmee haar DigiD het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ heeft.
  • Ayana heeft haar e-mailadres en haar telefoonnummer toegevoegd aan ‘Mijn DigiD’.
  • De (NL) wallet kent twee verschijningsvormen: cloud-based en mobiel. In deze klantreis wordt tijdens stap ‘b’ een cloud-based (NL) wallet beschikbaar gesteld aan Ayanna.

In stap ‘c’ wordt de mobiele (NL) wallet gekoppeld aan de cloud- based (NL) wallet en aan de DBI van Ayanna.

1. Ayanna gaat via haar telefoon naar de website van NL Wereldwijd (24/7) om een afspraak te maken voor het aanvragen van haar DBI (en cloud-based (NL) wallet).

2. Ayanna logt in met haar DigiD-app op haar telefoon.
Dit is een inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau substantieel (zie voorwaarden).

Informatie: Afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel wordt bepaald welke stappen gevolgd moeten worden. Hoe hoger het niveau hoe minder stappen er nodig zijn voor identifica- tie en authenticatie.

DigiD stuurt het e-mailadres en telefoonnummer van Ayanna naar NL Wereldwijd. NL Wereldwijd zoekt in de BRP naar de persoonsgegevens van Ayanna en toont deze op het scherm. Daarnaast worden de mogelijkheden van afspraken getoond.

3. Ayanna selecteert een datum en tijdstip, bevestigt deze en sluit de pagina.

NL Wereldwijd voert een aantal controles. Bij akkoord wordt een bevestiging van de afspraak per sms naar Ayanna gestuurd.

Gebruikerstoepassing op afstand aanvraag en uitgifte deel 2:
Ayanna heeft een afspraak met Buitenlandse Zaken voor uitgeven DBI en het activeren van haar cloud-based wallet

Ayanna heeft een link via een sms ontvangen.

15 minuten voor aanvang afspraak:

1. Ayanna selecteert de link en wordt doorgeleid naar de NL Wereldwijd-website.

2. Zij logt in met haar DigiD-app.

NL Wereldwijd heeft in een eerder stadium het telefoonnummer van Ayanna ontvangen van DigiD en stuurt Ayanna een sms met een controlewoord.

3. Ayanna voert het controlewoord op de NL Wereldwijd-website in.

Ayanna wordt doorgeleid naar de afspraak en gevraagd om haar camera te activeren.

4. Ayanna activeert haar camera en de medewerker van NL Wereldwijd is zichtbaar in beeld.

Ayanna ontvangt een verzoek voor overname van haar camera en het maken van een gezichtsopname door de medewerker.

5. Ayanna accepteert het verzoek en de medewerker maakt een foto van Ayanna.

Om de identiteit vast te stellen wordt de gemaakte foto met de foto in de database van het RAAS vergeleken. Na een positief resultaat stelt de medewerker enkele controlevragen en wordt Ayanna gevraagd haar hoofd te bewegen.

6. Ayanna beantwoordt de vragen en beweegt met haar hoofd.

Als alle controles positief zijn en de identiteit is vastgesteld dan activeert de medewerker de cloud-based wallet en koppelt de DBI van Ayanna aan de cloud-based (NL) wallet.
De afspraak is hiermee voltooid.

Gebruikerstoepassing op afstand aanvraag en uitgifte deel 3:
Ayanna koppelt haar DBI vanuit haar cloud- based (NL) wallet aan haar mobiele (NL) wallet op haar mobiele telefoon

Voorwaarde: de cloud-based wallet is onderdeel van ‘Mijn Overheid’.

1. Ayanna logt met haar DigiD-app op haar telefoon in op Mijn Overheid.

Mijn Overheid genereert een deeplink om haar (NL) wallet te activeren en haar DBI op te halen.

2. Ayanna selecteert de deeplink in Mijn Overheid en wordt naar haar mobiele (NL) wallet doorgelinkt.

3. Ayanna opent haar mobiele (NL) wallet en voert de pincode in.

Mijn Overheid stuurt een sms met controlewoord.

4. Ayanna leest de sms en voert het controlewoord in.

De mobiele wallet wordt veilig gekoppeld aan de cloud-based wallet en aan de DBI van Ayanna. Hierna is de (NL) wallet geactiveerd op haar mobiele telefoon. Ayanna ontvangt een bericht in de mobiele (NL) wallet dat zij haar DBI uit de cloud-based wallet kan downloaden.

5. Ayanna geeft akkoord om deze te downloaden. Zij voert vervolgens haar pincode in.

De DBI is gekoppeld aan haar mobiele (NL) wallet. Een exemplaar blijft in de cloud-based wallet beschikbaar. Het voordeel hiervan is dat Ayanna bij verlies of wisseling van haar telefoon haar DBI zonder tussenkomst van de overheid kan downloaden in de (NL) wallet van haar nieuwe mobiele telefoon.

Delen

Scroll naar boven