Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Opvragen Reisdocumentinformatie

We werken aan een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. Dit pakken we het stapsgewijs aan en we introduceren nieuwe functionaliteiten om het reisdocumenten aanvraag- en uitgifteproces te verbeteren.

Een van die functionaliteiten is opvragen Reisdocumentinformatie in het ReIS Aanvraagportaal (RAP) en de Reisdocumentenmodule (RDM). Hieronder lees je meer over deze functionaliteit.

Wat is functionaliteit de Reisdocumentinformatie?

Met ‘Reisdocumentinformatie’ ook wel ‘Documentinzage’ genoemd, zie je de administratieve levensloop van een reisdocument. Je krijgt detailinformatie over de status van een reisdocument te zien, inclusief de personalisatiegegevens en meldingen die zijn gedaan op het reisdocument. Hierdoor weet je welke reisdocumenten iemand nog meer heeft of heeft gehad, en of een reisdocument in omloop mag zijn. Ook als dit document door een andere uitgevende instantie is versterkt. Dit helpt je om onder andere vast te stellen welke documenten de aanvrager bij de aanvraag van een nieuw document zou moeten inleveren.

Hoe werkt Reisdocumentinformatie?

Reisdocumentinformatie is beschikbaar in het RAP en de RDM.

Je kunt zoeken op:

 • Reisdocumentnummer
 • BSN of A-nummer
 • Personalisatiegegevens

Je ziet dan:

 • Detailinformatie over de huidige status van een reisdocument, inclusief personalisatiegegevens en meldingen
 • Detailgegevens van het opgevraagde document
 • Tijdlijn van het document

Deze informatie komt uit het Basisregister Reisdocumenten (BR).

Toelichting en infographic Meldingen en Statussen in het BR

Er is met het Basisregister Reisdocumenten (BR) een betere manier om de status van en meldingen op een reisdocument te registreren. De volgende twee onderdelen zijn belangrijk:

 • Status
 • Melding

De status van een reisdocument kan alleen veranderen door een melding. Het systeem past de status automatisch aan als dat nodig is op basis van de melding.

In de infographic ‘statussen van reisdocumenten in het basisregister ’ zie je welke meldingen tot welke statussen leiden.

Wat is een status?

Alleen (bestaande) documenten hebben een status. Dit wil zeggen dat een document een status kan krijgen, nadat het reisdocument is gepersonaliseerd door de producent.

Vanaf dat moment kan een document vier statussen hebben:

 • In aanvraag (IA) = Het document is gepersonaliseerd bij de producent en wordt aan de uitgiftelocatie overgedragen.
 • Geldig (GD) = Het document is uitgereikt aan de burger en in omloop.
 • Ongeldig (OG) = Het document is van rechtswege vervallen en nog in omloop. Het document is niet meer geldig. Het is bijvoorbeeld vermist of de geldigheidsduur is verstreken, maar het document is (nog) niet ingeleverd.
 • Definitief onttrokken (DO) = Het document is ingenomen, ongeldig gemaakt door middel van ponsgaten, vernietigd en niet meer in omloop. Een document dat van rechtswege is vervallen en aan de balie wordt ingeleverd, krijgt eerst de status Ongeldig en direct daarna Definitief onttrokken. Een reisdocument kan in bepaalde gevallen als het nog geldig is, direct Definitief onttrokken worden. In dat geval wordt de status Ongeldig overgeslagen.

De status van een document verandert altijd volgens deze volgorde. Het reisdocument heeft altijd maar één status. De status kan niet terug naar een vorige status. Het is wel mogelijk om een status over te slaan. Bijvoorbeeld als een reisdocument is vervallen vóór uitreiking omdat het niet op tijd is opgehaald. Meer uitleg vind je in de infographic.

Wat is een melding?

Een status van een document kan alleen door middel van een melding een melding veranderen. De volgende meldingen zijn mogelijk:

 • RGP: reisdocument is gepersonaliseerd
 • RVU: reisdocument is vervallen vóór uitreiking
 • RRV: reisdocument is van rechtswege vervallen
 • RRU: reisdocument is uitgereikt
 • RDO: reisdocument is definitief onttrokken

De uitgevende instantie legt deze meldingen vast.

Reisdocumentinformatie in overige processen

Je kunt reisdocumentinformatie ook voor andere processen gebruiken. Kies dan bij de aanleiding voor de optie ‘identiteitsonderzoek’. Bij deze optie is het invoeren van het aanvraagnummer niet verplicht.

Wat verandert er precies en wat blijft hetzelfde?

De volgende zaken veranderen:

 • Je gebruikt de functionaliteit Reisdocumentinformatie om te weten te komen welke documenten de aanvrager moet overleggen.
 • Het Basisregister Reisdocumenten (BR) is de nieuwe en leidende bron voor reisdocumentengegevens en statussen. Categorie 12 BRP/PIVA en de RAAS blijven voorlopig bestaan, maar het BR is leidend.
 • Het opvragen van Reisdocumentinformatie vindt digitaal plaats (het vervangt het opvragen van een het RAAS-aanvraagformulier).

De volgende zaken blijven hetzelfde:

 • Kopie van het foto- en handtekeningformulier vraag je op via een RAAS-aanvraagformulier bij bijvoorbeeld een vermissing of bij twijfel over identiteit.
 • Reisdocument statussen in categorie 12 van de BRP/PIVA (Ingehouden, Ongeldig, Rechtswege vervallen) blijven hetzelfde, en bijhouding daarvan blijft voorlopig bestaan.

Veelgestelde  vragen

De veelgestelde vragen en antwoorden lees je op de pagina Veelgestelde vragen over het opvragen van Reisdocumentinformatie.

Delen

Scroll naar boven