Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Informatieblad signaleringcontrole RDM gebruikers

De informatie in dit informatieblad is bedoeld voor burgerzaken Nederlandse gemeenten en burgerzaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De komende jaren werken we aan een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. In het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) wordt het stelsel stapsgewijs aangepakt. De eerste functionaliteit die het programma VRS oplevert, is de signaleringcontrole op het Register Paspoortsignaleringen (RPS). In dit informatieblad lees je meer over deze functionaliteit.

Wat is de signaleringcontrole?

De signaleringcontrole is een functionaliteit waarmee binnen het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten gecontroleerd kan worden of de aanvrager in het RPS gesignaleerd staat. Omdat de medewerker direct de authentieke bron (het RPS zelf) bevraagt, is de informatie altijd actueel. Daarnaast wordt bij een signalering in de meeste gevallen ook aanvullende informatie getoond; de reden waarom iemand staat gesignaleerd en de signalerende instantie.

Hoe werkt de signaleringcontrole?

Waar je nu via categorie 12 van de BRP of de signaleringslijst controleert op aanwezigheid van een RPS-signalering, wordt vanaf heden automatisch in het aanvraag- en uitgifteproces het RPS bevraagd. De signaleringcontrole wordt door je leverancier ingebouwd in de reisdocumentenmodule (RDM), onderdeel van de burgerzakenapplicatie. Bij het aanvragen van een reisdocument wordt aan de hand van het invoeren van het aanvraagnummer automatisch het RPS bevraagd. Bij aanwezigheid van een signalering krijg je een melding en wordt direct aanvullende informatie over de signalering getoond.

De signaleringcontrole is ook ingebouwd in het uitreikproces. Bij het uitreiken vindt automatisch een controle op het RPS plaats. Dit omdat het zo kan zijn dat een signalering is ontstaan na het nemen van het verstrekkingsbesluit.

De signaleringsinformatie bevat de volgende gegevens:

Informatie over de gesignaleerde

Informatie over de signalering

Informatie over de signalerende instantie

Voornamen

Opnamedatum

Naam instantie

Voorvoegsels

Artikelnummer

Contactpersoon

Geslachtsnaam

Subartikel

Telefoonnummer contactpersoon

Geboortedatum

 

E-mailadres contactpersoon

Geboorteplaats

 

Zaaknummer

Geboorteland

   

Burgerservicenummer

   

Geslacht

   

Gegevens van de signaleringsinformatie

Deze signaleringsinformatie is dus digitaal raadpleegbaar en hoef je niet meer telefonisch bij RvIG op te vragen.

Uitzonderingsgevalllen

Er is een aantal uitzonderingsgevallen waarbij geen of beperkte signaleringsinformatie wordt getoond. Dat is in het geval een persoon gesignaleerd staat op grond van artikel 23, 23b, 47 of 48 van de Paspoortwet. Je krijgt een melding met het verzoek om contact op te nemen met RvIG:

  • Wanneer de opgegeven zoekcriteria meer dan één persoon oplevert als resultaat en verder verfijnen van de zoekvraag niet mogelijk is.
  • Wanneer een persoon met meer dan één signalering in het RPS staat.

Signaleringcontrole in overige processen

De signaleringcontrole is ook beschikbaar voor overige burgerzaken processen, bijvoorbeeld voor een (her)vestiging. Voor meer informatie over het gebruik van deze functionaliteit adviseren we je contact op te nemen met de eigen burgerzakensoftwareleverancier.

Wat verandert er precies en wat blijft hetzelfde?

De volgende zaken veranderen:

  • Signaleringscontrole op basis van informatie uit het RPS: de signaleringcontrole in het aanvraag- en uitreikproces reisdocumenten vindt niet meer plaats via categorie 12 in de BRP of de signaleringslijst maar via de RDM direct op het RPS.
  • In veel gevallen niet meer bellen bij signalering: bij een signalering hoef je in veel gevallen niet meer te bellen met RvIG om informatie over de signalering op te vragen. De signaleringsinformatie is digitaal raadpleegbaar.

De volgende zaken blijven hetzelfde:

  • De signaleringslijst blijft (voorlopig) bestaan: de signaleringslijst wordt voorlopig nog verspreid voor controle op een signalering buiten het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten om.
  • Het bijwerken van categorie 12.36.10: gemeenten blijven de vrij-berichten ontvangen om categorie 12.36.10 bij te werken. Zo lang categorie 12 bestaat moet deze worden bijgewerkt en actueel zijn.
  • Wet- en regelgeving: op juridisch vlak verandert er niets. Procedures zoals bijvoorbeeld het verzoek tot opname in het RPS, beslissing op de signalering (versturen van een C6 formulier), overeenstemmingsprocedure et cetera blijven ongewijzigd.

Delen

Scroll naar boven