Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Op deze pagina lees je waar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens verantwoordelijk voor is en wat onze missie en visie is.

Onze Missie

RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.

Onze Visie

In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang.

RvIG:

 • voor uitstekende dienstverlening
 • samen met ketenpartners
 • toekomstbestendig door innovatie
 • voor burgers
 • zowel analoog als digitaal

RvIG is verantwoordelijk voor het beheer van:

 • De Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan de gegevens van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Het gaat daarbij om inwoners van Nederland. Maar ook om personen die in het buitenland wonen, maar een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld omdat ze een uitkering ontvangen.
 • Het stelsel van reisdocumenten. RvIG is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart en de procedures voor aanvraag en uitgifte van deze documenten
 • Het beheer en de uitgifte van Burgerservicenummers (BSN) aan gemeenten
 • Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)
 • Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)
   
 • Het Basisregister Reisdocumenten. Hierin staan reisdocumenten die niet in het reguliere verkeer mogen voorkomen. Dit register heeft als doel het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude met reisdocumenten.
 • Het Verificatieregister Reisdocumenten. Dit is een uittreksel van de Basisregistratie Reisdocumenten. Hiermee kunnen geautoriseerde organisaties verifiëren of een documentnummer geregistreerd staat.
 • Het Register Paspoortsignaleringen. Dit register bevat de gegevens van personen aan wie een paspoort is geweigerd  of van wie een paspoort vervallen is verklaard.

De visual onderaan de pagina geeft de verantwoordelijkheden van RvIG weer.

Jaarplan 2024

In 2024 staat RvIG voor een aantal bijzondere ontwikkelingen, in de samenvatting van ons jaarplan vind je meer informatie.

Organisatiestructuur

RvIG is opgebouwd uit vier directies.

Directie Uitvoering

De uitvoerende taken van RvIG zijn samengebracht in de directie Uitvoering. Binnen deze directie vinden de contacten plaats met de gemeenten, afnemers, en burgers aangaande de primaire processen van RvIG.

Directie Informatievoorziening en Systemen

De Directie Informatievoorziening en Systemen heeft als belangrijkste taak te zorgen voor de continuïteit van het systeemlandschap van RvIG.

Directie Innovatie en ontwikkeling

Door programma’s, projecten en innovatie expliciet te beleggen bij de Directie Innovatie en Ontwikkeling, ontstaat een situatie waarin het dagelijkse beheer in alle rust kan plaatsvinden en er expliciet gestuurd kan worden op vernieuwing.

Directie Bestuur en Bedrijfsvoering

De directie Bestuur en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de (basis)functies die kaderstellend, adviserend, toetsend en ondersteunend zijn voor het goed functioneren van RvIG. Daarnaast haalt de directie signalen van o.a. afnemers, opdrachtgevers en gebruikers actief naar binnen voert intern regie op een juiste uitvoering. De directie Bestuur en Bedrijfsvoering bestaat uit vier afdelingen: Strategie & Regie, Communicatie, HR & Organisatie en Financiën en Inkoop.

Image
Deze visual beschrijft welke taken RvIG heeft. Dit staat ook in de tekst op de pagina.
Scroll naar boven