Overslaan en naar de inhoud gaan

Over programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel

De komende jaren werken we aan een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. In het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) wordt het stelsel geleidelijk aangepakt. Het doel: de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het stelsel naar een hoger niveau tillen.

Het Nederlandse reisdocument staat bekend als zeer betrouwbaar. Dat houden we graag zo. Maar het huidige reisdocumentenlandschap voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Gegevens worden niet centraal opgeslagen waardoor informatie-uitwisseling nog deels handmatig gebeurt. Ook niet alle processen zijn al geautomatiseerd. Dat is inefficiënt en foutgevoelig. Met het programma VRS maken we het stelsel klaar voor de toekomst.

Nederlanders reizen en identificeren zich met
een paspoort of identiteitskaart.

Deze reisdocumenten behoren tot de meest
betrouwbare ter wereld.

Hoe zorgen we ervoor dat dat ook zo blijft?

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens...

RvIG...

beheert ons reisdocumentenstelsel.

Hierbinnen worden dus al die paspoorten
en identiteitskaarten uitgegeven.

Veel van de processen zijn niet meer van deze tijd.

Gegevens bijvoorbeeld worden nu
niet centraal opgeslagen...

waardoor informatie-uitwisseling soms
nog handmatig gebeurt.

Ook zijn nog niet alle processen geautomatiseerd.

Dit is inefficiënt en foutgevoelig.

Daarom is er het programma ‘Verbeteren
Reisdocumentenstelsel’, afgekort VRS.

Doel van dit programma is de kwaliteit, betrouwbaarheid...

en fraudebestendigheid van het reisdocumentenstelsel
naar een hoger niveau te tillen.

Het programma loopt tot en met 2025...

en zal veel betekenen voor ieders veiligheid én gemak.

Zo werken we de komende tijd aan een
‘centraal register reisdocumenten’...

dat via een aanvraagportaal te benaderen is.

Ook zullen hier vele handige andere functionaliteiten
an hangen voor uitgevende instanties.

Daarnaast maken we een slag in de
‘digitalisering van formulieren’...

waardoor bevoegde collega's de status van uitgegeven documenten gewoon kunnen aanpassen...

en hier geen formulieren meer voor
hoeven in te vullen en versturen.

Ook houdt RvIG zich bezig met een ‘digitaal portaal
voor het doorgeven van vermissingen’.

Zo kan iedereen die dit overkomt...

straks zélf een reisdocument als
gestolen of vermist registreren.

Al deze verbeteringen voeren we stap voor stap door...

en in nauwe samenwerking met onze partners.

Dit zijn uitgevende instanties als gemeenten...

de Koninklijke Marechaussee...

het Caribisch deel van het Koninkrijk...

en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met het programma ‘Verbeteren Reisdocumentenstelsel’...

werken we samen aan betere en veilige dienstverlening.

Voor iedereen die er mee werkt...

én voor al die mensen waarvoor we
het uiteindelijk allemaal doen.

Meer weten?

Kijk op onze website: www.rvig.nl

Dit gaan we doen

We richten ons op de volgende verbeteringen:

  • We vervangen het reisdocumentenaanvraag- en archiefstation RAAS door een nieuw, centraal systeem. Het centraal opslaan van gegevens in een nieuwe kernregistratie moet ervoor zorgen dat gegevens altijd actueel online toegankelijk zijn.
  • We automatiseren de signaleringscontrole in het aan¬vraag- en uitgifteproces. Ook komt er een centraal portaal om signaleringen in te dienen en vervallen de informatiestromen per brief.
  • We richten de informatieverstrekking over reisdocumenten anders in, waardoor actuelere informatie kan worden opgevraagd en de privacy van burgers beter wordt beschermd.
  • Er komt een digitaal portaal waarmee burgers zelf hun reisdocument als gestolen of vermist kunnen registreren. De werktitel is StopID.

Dit levert het op

Met het programma streven we de volgende resultaten na:

  • Het proces krijgt meer kwaliteit omdat het ‘aan de achterkant’ beter is ingericht.
  • In het nieuwe, centrale systeem staan straks niet alleen de recente, maar ook de historische gegevens van alle (circa vijfhonderd) RAAS-systemen. Een uitgevende instantie kan dus alle voorgaande aanvragen inzien, ook als deze door een andere uitgevende instantie is afgehandeld.
  • Statuswijzingen, zoals het doorgeven van een vermissing of een inhouding, kunnen direct in het systeem worden verwerkt, wat een heleboel formulieren overbodig maakt.
  • De medewerker aan de balie kan straks een foto via het systeem vergelijken met een eerder gebruikte foto van een persoon. Zo kan iemands identiteit met meer zekerheid worden vastgesteld.
  • Lopende aanvragen bij andere instanties worden inzichtelijk, waardoor fraudeurs die van loket naar loket gaan om aan een reisdocument te komen, tijdig worden gestopt.
  • Met het digitale selfserviceportaal hebben burgers zelf een rol in het statusbeheer van hun reisdocument.
Scroll naar boven