Overslaan en naar de inhoud gaan

Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en drie bijzondere gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De drie Caribische landen vormen samen met de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Caribisch deel van het Koninkrijk. De 3 bijzondere gemeenten samen heten Caribisch Nederland en zijn onderdeel van het Nederlandse staatsbestel.

Net als de Europees Nederlandse gemeenten is elk eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk, verantwoordelijk voor de eigen bevolkingsadministratie. De zes bevolkingsadministraties worden ook de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) genoemd. Van elke ingeschrevene in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden, net als in de Basisregistratie Personen in Nederland, gegevens vastgelegd op een persoonslijst in de PIVA van desbetreffende eiland. De persoonslijsten in de PIVA’s en de BRP komen grotendeels overeen. Maar er zijn ook enkele verschillen. De verschillen tussen een BRP PL en PIVA-PL zijn opgenomen in het gegevenswoordenboek procedure I.9.1 van het Logisch ontwerp BES.

Het is binnen het Koninkrijk der Nederlanden niet toestaan dat een persoon in verschillende bevolkingsadministraties als ingezetene geregistreerd staat. Daarom is het belangrijk dat de gemeenten in Europees Nederland, de afdelingen burgerzaken op de Caribische landen en Caribisch Nederland, onderling persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen. RvIG is verantwoordelijk voor beschikbaar stellen van de infrastructuur, de zogenaamde PIVA-BRP koppeling, waarmee deze gegevensuitwisseling mogelijk wordt gemaakt.

Zowel de Caribische landen als Caribisch Nederland hebben een eigen wetgeving voor de registratie van persoonsgegevens. Waar de Caribische landen zelf verantwoordelijk zijn voor de wetgeving op dat gebied, is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de wetgeving in Caribisch Nederland. In Caribisch Nederland geldt de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES. Door deze verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties versterkt en bewaakt RvIG de kwaliteit van de bevolkingsadministratie in Caribisch Nederland.

Koninkrijksplatform Caribische Burgerzaken

De afdelingen burgerzaken van Caribisch Nederland en de Caribische landen overleggen twee keer per jaar met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), Centric, de Rijksdienst voor Caribisch Nederland (RCN), de Kabinetten van Gouverneur en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Daarnaast wordt actief de verbinding gezocht met ketenpartners zoals de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Samenwerking tussen deze partijen is essentieel om de kwaliteit van burgerzaken te waarborgen.

 

Image
Een groepsfoto waarop de vertegenwoordigers van het PIVA-platform staan

 

Scroll naar boven