Overslaan en naar de inhoud gaan

Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA)

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en drie bijzondere gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De drie Caribische landen vormen samen met de drie bijzondere gemeenten het Caribisch deel van het Koninkrijk. De drie bijzondere gemeenten samen heten Caribisch Nederland en zijn onderdeel van het Nederlandse staatsbestel.

Eigen bevolkingsadministratie

Net als de Europees Nederlandse gemeenten is elk eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk, verantwoordelijk voor de eigen bevolkingsadministratie. De zes bevolkingsadministraties worden ook de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) genoemd. Van elke ingeschrevene in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden, net als in de Basisregistratie Personen in Nederland, gegevens vastgelegd op een persoonslijst in de PIVA van het desbetreffende eiland. De persoonslijsten in de PIVA’s en de BRP komen grotendeels overeen.

Uitwisseling persoonsgegevens

Het is binnen het Koninkrijk der Nederlanden niet toegestaan dat een persoon in verschillende bevolkingsadministraties als ingezetene geregistreerd staat. Daarom is het belangrijk dat de gemeenten in Europees Nederland, de afdelingen burgerzaken op de Caribische landen en Caribisch Nederland, onderling persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Wetgeving

Zowel de Caribische landen als Caribisch Nederland hebben een eigen wetgeving voor de registratie van persoonsgegevens. De Caribische landen zijn zelf verantwoordelijk voor de wetgeving op dat gebied. In Caribisch Nederland is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk. In Caribisch Nederland geldt de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES. Door deze verantwoordelijkheid van de minister versterkt en bewaakt RvIG de kwaliteit van de bevolkingsadministratie in Caribisch Nederland.
 

Scroll naar boven