Overslaan en naar de inhoud gaan

Pools - Polski

Uwaga: Urząd ds. Danych Identyfikacyjnych (RvIG) nie dokonuje samodzielnie rejestracji osób fizycznych i zmian danych osobowych w Bazie Danych Nierezydentów (RNI). Rejestracji w RNI można dokonać w jednym z 19 biur obsługi RNI w Holandii.

Można tam pobrać cyfrowo, wypełnić i wydrukować formularz „Wniosek o rejestrację“. W przypadku ręcznego wypełniania formularza, należy pisać drukowanymi literami i pamiętać o wszystkich znakach interpunkcyjnych. Następnie należy zanieść wypełniony formularz do biura obsługi RNI, w którym chcą się Państwo zarejestrować.

Document
Scroll naar boven