Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma Toekomst BRP

Alle overheidsinstanties gebruiken de Basisregistratie Personen (BRP); van de GGD en het Sociaal Loket tot de Belastingdienst. Als beheerder van de BRP streven we naar een betrouwbare, veilige, moderne en flexibele BRP die inspeelt op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. En die burgers meer privacy en regie geeft op hun persoonsgegevens.

Om dit te bereiken werken we samen met gemeenten, afnemers en andere belanghebbenden continu aan het verder ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen van de BRP. Zodat deze wendbaar blijft en aansluit bij de wensen, behoeften en ontwikkelingen in de samenleving. Nu en in de toekomst.

De wereld verandert.
We zijn en worden steeds digitaler en regelen veel online.
Ook het contact met de overheid wordt meer digitaal.
Denk bijvoorbeeld aan MijnOverheid.nl...
waar je online je persoonsgegevens kunt inzien.
Zo krijg je meer zicht op welke gegevens van jou geregistreerd staan...
in de Basisregistratie Personen en wie deze gegevens gebruikt en waarom.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, RvIG, beheert de BRP...
en werkt continu aan het veilig en betrouwbaar beschikbaar stellen...
van persoonsgegevens in de BRP.
Om mee te kunnen bewegen met de veranderende wereld...
en digitale mogelijkheden...
blijven we verbeteren en vernieuwen, zodat de BRP nu en in de toekomst...
aansluit bij de behoeften en ontwikkelingen in de samenleving.
Dit doen we samen met gemeenten, afnemers en andere belanghebbenden...
aan de hand van een lijst met ontwikkelpunten.
Een belangrijk ontwikkelpunt is om de gegevens van niet ingezetenen...
zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten, completer vast te leggen.
Denk bijvoorbeeld aan het registreren van een e-mailadres, telefoonnummer...
en het tijdelijke verblijfadres van arbeidsmigranten in Nederland.
Zo kunnen we makkelijker contact opnemen met arbeidsmigranten...
en ze beter informeren over hun rechten en plichten in Nederland.
Bovendien verbetert de kwaliteit van hun gegevens in de BRP.
Niet alleen de overheid maakt gebruik van jouw gegevens in de BRP.
Veel organisaties met een publieke of maatschappelijke taak...
gebruiken de BRP als zij persoonsgegevens van jou nodig hebben.
Denk aan pensioenfondsen, ziekenhuizen of zorgverzekeraars.
RvIG streeft daarbij naar dataminimalisatie.
We zorgen ervoor dat organisaties alleen die gegevens krijgen...
die zij nodig hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren.
Niks meer en niks minder.
Op deze en diverse andere manieren werken we constant...
aan het optimaliseren van de kwaliteit van gegevens in de BRP.
En zorgen we voor meer transparantie, inclusie en inzicht in je gegevens.
Vandaag en morgen.
Wil je meer weten?
Kijk dan op de website van RvIG.

Waarom is doorontwikkeling nodig?

De BRP wordt steeds aangepast omdat de samenleving dat van ons vraagt. We willen rekening houden met wensen van gebruikers en burgers. En aansluiten op technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden benutten die daarmee ontstaan. Bijvoorbeeld in het communiceren met burgers en het openstellen van informatie voor gebruikers. Daarnaast willen burgers invloed hebben op de manier waarop de overheid ze aanschrijft. En inzicht hebben in welke gegevens we van hen delen, met welke organisaties en waarom.

Hoe doen we dit?

We doen dit aan de hand van een lijst met ontwikkelpunten. Dit zijn de wensen voor het verder ontwikkelen van de BRP, onderverdeeld in verschillende onderwerpen die gebruikers van de BRP (zoals gemeenten, pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank) hebben ingebracht. We werken stap voor stap aan deze lijst zodat we de BRP steeds aan kunnen passen. Bovendien is het een dynamische lijst en kan deze steeds met nieuwe wensen worden uitgebreid, want de BRP blijft altijd in ontwikkeling. Deze staat midden in de samenleving met al haar actuele en maatschappelijke wensen, bijvoorbeeld op het gebied van adoptie, arbeidsmigratie of genderneutraliteit.

Samen met de gebruikers van de BRP werken we zo aan een betrouwbare, moderne en flexibele BRP. Zodat de gebruikers in staat zijn om hun publieke taak op een efficiënte en transparante manier in te vullen en het voor burgers gemakkelijker wordt om zaken te regelen met de overheid. Door goed samen te werken, gaat de kwaliteit van onze dienstverlening omhoog.

Dit levert het op

Een BRP die flexibeler kan inspelen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen en die burgers meer privacy en regie geeft op hun persoonsgegevens.

Doelen waar onder andere aan gewerkt wordt:

 • Een inclusieve BRP
  Geregistreerd staan in de BRP is voor burgers noodzakelijk om mee te kunnen doen in de maatschappij en om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de overheid. We sluiten niemand uit en werken daarom aan een BRP die om kan gaan met de grote diversiteit van burgers en situaties waarin zij zich bevinden.
 • Meer regie voor burgers
  In de BRP worden veel persoonlijke gegevens van burgers geregistreerd. Voor burgers wordt de mogelijkheid ontwikkeld om meer inzicht te krijgen met welke organisaties de BRP hun gegevens deelt en met welk doel. Ook wordt het mogelijk om zelf toestemming te geven voor het wel of niet delen van eigen gegevens met maatschappelijke organisaties
 • Zicht op verblijf arbeidsmigranten
  Door meer gegevens van arbeidsmigranten in de BRP te registreren, zoals het registreren van contactgegevens, het tijdelijke verblijfadres in Nederland en gegevens over huwelijk, kinderen en overlijden. Hierdoor kan de Nederlandse overheid arbeidsmigranten beter bereiken, waardoor zij noodzakelijke informatie (eerder) ontvangen. Bovendien ontstaat er een beter zicht op de tijdelijke woonsituatie van arbeidsmigranten en kunnen mogelijke misstanden in hun huisvesting aangepakt worden.
 • Dataminimalisatie
  Wij zijn volop bezig met dataminimalisatie voor de BRP. Gebruikers van de BRP zien dan alleen een selectie van de gegevens die zij nodig hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren. Dat doen we onder andere door de ontwikkeling van verschillende BRP API’s (Application Programming Interfaces). Met deze API’s kunnen gebruikers gericht Informatie vragen over personen, de bewoning op een adres en over de reisdocumenten van een persoon. De API’s leveren alleen de gevraagde informatie. Dat betekent dat je niet alle losse gegevens uit de BRP krijgt maar alleen de informatie die nodig is, niet meer en niet minder.
Scroll naar boven