Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten programma VRS

Het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) draagt bij aan verschillende doelen, zoals een betrouwbaar reisdocument, betrouwbare identiteitsverificatie en -informatie en een flexibel stelsel. Om deze doelen te realiseren zijn binnen het programma VRS vier business projecten gedefinieerd.

Project Aanvraag, uitgifte en statusbeheer

Dit project richt zich op het creëren van verbeteringen in het aanvraag- en uitgifteproces en het statusbeheer van reisdocumenten voor de paspoort uitgevende instanties. Binnen dit project vervangen we uiteindelijk de RAAS-en door businessservices en een nieuwe centrale applicatie.

Lees meer over dit project en documentatie.

Project Informatieverstrekking

Dit project richt zich op het creëren van verbeteringen in de informatieverstrekking van reisdocumentgegevens aan verifiërende instanties, handhavende instanties, raadplegende instanties en de burger.

Project Signaleringenbeheer

Dit project richt zich op het verbeteren van het indienen en beheren van paspoortsignaleringen voor de signalerende instanties. Denk hierbij aan een portaal waar paspoortsignaleringen kunnen worden ingediend, het laten vervallen van informatiestromen op basis van brieven en het efficiënter inrichten van de documentenstromen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ten aanzien van paspoortsignaleringen.

Project StopID

Dit project richt zich op een aspect van statusbeheer van het reisdocument door de burger zelf, het zogenaamde StopID. De burger kan via een portaal zelf zijn of haar reisdocument als gestolen of vermist registreren.

Naast de business projecten zijn er ook ondersteunende projecten. De ondersteunende projecten realiseren de IT-omgeving en zorgen als het ware voor een verbeterde fundering van het stelsel. Uitgangspunt is zoveel mogelijk generieke IT binnen het stelsel te realiseren, dus niet specifiek voor één ketenpartner of één proces iets te realiseren.

Naast het realiseren van de IT vindt er ook een datamigratie plaats van reisdocument-gerelateerde gegevens naar de kernregistratie. De gegevens bevinden zich momenteel in de RAAS’en, het huidige basisregister reisdocumenten, GBA-V en PIVA(-V) (categorie 12).

Scroll naar boven