Overslaan en naar de inhoud gaan

Protocolleringsoverzicht via Kwaliteitsmonitor

Het protocolleringsoverzicht bestaat uit drie delen:

  1. Een overzicht van de organisaties die gegevens hebben gekregen waarin – naast gegevens van de organisatie – ook een toelichting is opgenomen en de grondslag van de verstrekking wordt uitgelegd
  2. Meer gedetailleerdere informatie over de verstrekking en de wijze van verstrekking van gegevens aan deze organisaties, op datum en per gegevensgroep, is opgenomen
  3. Een toelichting op zowel de BRP, als de verstrekking van gegevens uit de BRP én de gegevens in de BRP

In verband met de privacygevoelige informatie die op de protocolleringsoverzichten wordt getoond, mogen alleen daarvoor aangewezen gemeenteambtenaren deze overzichten aanvragen.

De POM zal verder worden ontwikkeld, zodat ook het nieuwe reisdocumentensysteem hierop aansluit en het mogelijk is om het protocolleringsoverzicht via Mijnoverheid.nl aan te vragen.

FAQ

Vanuit het oogpunt van gemeenten en de afdeling Gegevens en Registers van RvIG was het noodzakelijk dat de inhoud en het proces van samenstellen van het protocolleringsoverzicht verbeterd moest worden. Het oude protocolleringsoverzicht voor verstrekkingen uit de BRP voldeed niet meer aan de eisen van de AVG wat betreft beknoptheid of begrijpelijkheid en was zonder uitleg niet meer helder voor de burger.
De verbetering van de vorm en inhoud van het protocolleringsoverzicht BRP is nu begrijpelijker, duidelijker en 'AVG-proof'. Tegelijkertijd is verbetering/digitalisering van het proces ingericht, zodat het protocolleringsoverzicht BRP digitaal wordt aangevraagd en geautomatiseerd wordt aangemaakt en vervolgens digitaal wordt verstrekt.

Scroll naar boven