Overslaan en naar de inhoud gaan

Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

Heb je een kind dat levenloos ter wereld is gekomen? Dan kun je je kind laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is geen verplichting. Registratie gebeurt alleen op jouw verzoek en op het moment dat jij daar behoefte aan hebt. Dit kan ook altijd nog op een later moment. Op deze pagina lees je wat registratie in de BRP inhoudt en waar je terecht kunt voor meer informatie.

Wat is er nodig om mijn kind te registreren?

Komt je baby levenloos ter wereld? Dan kun je als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken en een verzoek tot registratie in de BRP doen. Je moet op het moment van het verzoek tot registratie in Nederland wonen of gaan wonen. Als je nu in het buitenland woont en je kind is voor je vertrek naar het buitenland geboren, dan kun je een verzoek tot registratie bij je laatste woongemeente  in Nederland doen. Nadat je in Nederland bent ingeschreven in de BRP kun je als ouder je kind alsnog op jouw naam registreren.

Heeft je baby na de geboorte geleefd? En is je baby overleden voor 1 oktober 1994 of voordat je zelf geregistreerd stond in de BRP? Dan kun je sinds 1 januari 2022 ook een verzoek tot registratie doen. Van een kind dat kort na de geboorte komt te overlijden, worden een geboorteakte en een akte van overlijden opgemaakt. Voor 1 januari 1995 werd geen onderscheid gemaakt tussen levenloos geboren kind en een kind dat levenloos is aangegeven (dus overleden voor de aangifte). In dat geval kun je contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de geboorte plaatsvond. Deze kan je informeren over de mogelijkheden.

De registratie

Je kunt een verzoek tot registratie van jouw levenloos geboren kind indienen bij je gemeente. Vul de keuzehulp op Rijksoverheid.nl in en bekijk wat je in jouw situatie moet doen om jouw kind te registeren.

Wat betekent de registratie van mijn kind in de BRP?

Na de registratie van jouw kind in de BRP kun je de gegevens van jouw kind inzien via MijnOverheid.nl bij jouw persoonlijke gegevens. Ook kun je aan jouw gemeente vragen om een uittreksel van de BRP, waarop jouw kind en jouw eventuele andere kinderen vermeld staan. Hiernaast kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand de gegevens van jouw kind zien. Andere overheidsinstanties hebben geen inzage.

Verzoek registratie BRP alleen voor uzelf

De registratie van uw levenloos geboren kind doet u alleen voor uzelf. En niet automatisch ook voor de andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek doen tot registratie. De gegevens over uw kind zijn alleen voor u zichtbaar. Bijvoorbeeld via Mijnoverheid.nl. De ambtenaar burgerzaken kan uw gegevens ook inzien.

Registratie in de BRP niet verplicht

Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en is niet verplicht. Bedenkt u zich later? Dan kan de gemeente de registratie weer verwijderen. Dat doet de gemeente op uw verzoek.

Sinds 2019

Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren. Dit komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie.

Scroll naar boven