Overslaan en naar de inhoud gaan

Registratie van Niet-ingezetenen

Intro

De Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven kunnen zich inschrijven in de RNI.

Inschrijven in de RNI is niet verplicht. Als je een burgerservicenummer (BSN) nodig hebt, is het wel nodig om je in te laten schrijven. Je kan hiervoor terecht bij een van de 19 RNI-loketten.

De RNI is een onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI.

Veel overheidsinstellingen en andere organisaties hebben persoonsgegevens van je nodig.
Om een paspoort of een rijbewijs te maken bijvoorbeeld...
of om een bankrekening te openen.
Om ervoor te zorgen dat je deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft door te geven...
staan ze geregistreerd in de Basisregistratie Personen: de BRP.
In de BRP staan alle inwoners van Nederland.
Dit zijn ingezetenen.
Er staan ook personen in die niet in Nederland wonen.
Dit zijn niet-ingezetenen.
Dit zijn bijvoorbeeld mensen die eerst wel in Nederland woonden...
maar naar het buitenland zijn verhuisd.
Ook personen die kort in Nederland verblijven...
kunnen zich als niet-ingezetene inschrijven in de BRP.
Zoals buitenlandse studenten die hier stage komen lopen.
Of arbeidsmigranten die hier tijdelijk komen werken.
Zij kunnen zich inschrijven bij één van de 19 gemeenten met een RNI-loket.
RNI staat voor: Registratie niet-ingezetenen.
Hiervoor hebben ze alleen een geldig identiteitsdocument nodig.
Na inschrijving ontvangen zij een burgerservicenummer: een BSN.
Dit is nodig om te kunnen werken, studeren of om zaken met de overheid te regelen.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens...
beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de BRP.
Wil je meer weten?
Kijk op de website van RvIG: www.rvig.nl.

Inschrijven in de Registratie Niet-ingezetenen

Informatie Niet-ingezetenen in Nederland

Scroll naar boven