Overslaan en naar de inhoud gaan

Reisdocumentinformatie opvragen met een API

In het Basisregister Reisdocumenten (BR) staan gegevens van alle Nederlandse reisdocumenten. Organisaties mogen deze gegevens opvragen als zij deze gegevens nodig hebben om hun wettelijke taken of werkzaamheden uit te voeren. Het is bij wet bepaald welke organisaties deze gegevens mogen opvragen of waar organisaties aan moeten voldoen om deze gegevens op te mogen vragen.

Welke gegevens een organisatie via de API krijgt hangt af van de taken

Er ligt een autorisatiebesluit ten grondslag aan het mogen opvragen van deze informatie. Daarin staat omschreven welke gegevens een organisatie krijgt. De autorisatiebesluiten zijn openbaar. Zo kan iedereen zien welke organisaties zijn geautoriseerd en voor welke taak of taken zij welke gegevens mogen inzien.

Nieuwe manier van opvragen Reisdocumentinformatie

Vanaf 8 april 2024 kan een afnemer een autorisatieverzoek indienen om aan te sluiten op het Basisregister Reisdocumenten. Het betreffen afnemers die nu reisdocumentinformatie ontvangen uit de Basisregistratie Personen (BRP), Persoonsinformatievoorziening Nederlands Antillen en Aruba Verstrekkingen (PIVA-V) en het Register vermiste en vervallen reisdocumenten.

Deze afnemers hebben tot 1 april 2025 de tijd om aan te sluiten op de productieomgeving. Zodra alle afnemers zijn aangesloten op het Basisregister Reisdocumenten, zetten we werkzaamheden in gang om categorie 12 van de BRP en het Register vermiste en vervallen reisdocumenten uit te faseren.

Veelgestelde vragen

BRP-afnemers die nu geautoriseerd zijn voor het raadplegen van reisdocumentgegevens (categorie 12) uit de BRP, zullen opnieuw een autorisatieverzoek moeten indienen om reisdocumentgegevens te kunnen raadplegen uit het Basisregister Reisdocumenten. Alle BRP-afnemers (categorie 12) waarvan RvIG na een juridische intake met de afnemers heeft bepaald dat zij op basis van de Paspoortwet een autorisatie kunnen krijgen, zullen worden aangesloten op het Basisregister Reisdocumenten. Zodra de laatste BRP-afnemer (categorie 12) geautoriseerd en aangesloten is op het Basisregister Reisdocumenten voor het raadplegen van gegevens, zal categorie 12 uitgefaseerd worden uit de BRP. In 2024 en eerste helft 2025 willen we alle afnemers aangesloten hebben.

Nee, de huidige autorisatie van de afnemer op de BRP, categorie 12: reisdocumentgegevens is gebaseerd op de Wet Basisregistratie Personen. Een autorisatie voor het opvragen van reisdocumentgegevens uit het Basisregister Reisdocumenten is op basis van de Paspoortwet. In artikel 4e staan de taken en werkzaamheden benoemd waarvoor gegevens verstrekt kunnen worden. Elke BRP-categorie 12-afnemer zal opnieuw een autorisatieaanvraag moeten doen als hij reisdocumentgegevens uit het basisregister Reisdocumenten wil raadplegen.

Je kunt zoeken op:

 • BSN
 • A-nummer
 • Documentnummer
 • Personalisatiegegevens

Houders van reisdocumenten die niet beschikken over een BSN zijn te vinden op basis van personalisatiegegevens of A-nummer.

 • De status Aanvraag (IA) ontstaat uit de melding Reisdocument is gepersonaliseerd (RGP).
 • De status Geldig (GD) ontstaat door de melding Reisdocument is uitgereikt (RRU).
 • De status Ongeldig OG ontstaat door de melding Reisdocument is van rechtswege vervallen (RRV) of de melding Reisdocument is vervallen voor uitreiking (RVU).
 • De status Definitief Onttrokken (DO) ontstaat uit de melding Reisdocument is definitief onttrokken (RDO).
De afnemende instantie mag de opgevraagde gegevens niet opslaan. Het idee van een API is dat je altijd de meeste recente data krijgt. Het opslaan van gegevens en later hergebruiken kan fouten veroorzaken. Je kunt te maken krijgen met verouderde gegevens waardoor conflicten kunnen ontstaat in je systemen/processen. Zie sectie 3.1.7 van de "Reis aansluiting - voorwaarden en -richtlijnen API's en Portalen". Dit ontvangen de afnemers van reisdocumentinformatie tijdens het aansluiten op het Basisregister Reisdocumenten. Bij elke aanvraag moeten die gegevens opnieuw bij het bronsysteem worden opgehaald.
Ja, dat kan na autorisatie. Hiervoor moet een nieuwe autorisatieaanvraag op grond van de Paspoortwet liggen. Neem contact op met RvIG als je aan aanvraag wilt indienen.

Het Basisregister Reisdocumenten ondersteunt alle reisdocumenten die vermeld zijn in artikel 2 van de paspoortwet:

 • nationaal paspoort;
 • diplomatiek paspoort;
 • dienstpaspoort;
 • reisdocument voor vluchtelingen;
 • reisdocument voor vreemdelingen;
 • nooddocument: laissez-passer of noodpaspoort;
 • andere reisdocumenten, bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen;
 • Nederlandse identiteitskaart en de vervangende Nederlandse identiteitskaart.

Het Basisregister Reisdocumenten gebruikt de codes die vermeld zijn in de landelijke tabel 48, te vinden op publicaties.rvig.nl

Scroll naar boven