Overslaan en naar de inhoud gaan

RPS en identiteitsfraude door jongeren

Identiteitsfraude is een strafbaar feit. Vanuit het strafrecht kan identiteitsfraude voor jongeren leiden tot een boete of een HALT-maatregel. Jongeren zijn zich er echter niet (altijd) van bewust dat het (uit)lenen van de Nederlandse identiteitskaart of het paspoort valt onder identiteitsfraude en ook kan leiden tot oplegging van een bestuurlijke maatregel: opname in het RPS.

Opname in het RPS

Het (uit)lenen van een reisdocument waardoor een minderjarige zich kan legitimeren als meerderjarige, kan het gegronde vermoeden van misbruik van of met een reisdocument, als bedoeld in artikel 24, onder b, van de Paspoortwet, doen ontstaan. Het (uit)lenen gebeurt bijvoorbeeld om een horecagelegenheid binnen te komen of om alcohol of sigaretten te kopen.

Bij het (uit)lenen van de Nederlandse identiteitskaart of het paspoort wordt het Nederlandse reisdocument op een verkeerde manier gebruikt. Ook wanneer het (uit)lenen een puberale actie is waarvan de jongeren de gevolgen niet hebben voorzien. De opname in het RPS is ter bescherming van het Nederlandse reisdocument. Dat een Nederlands reisdocument op een juiste wijze gebruikt moet worden, moet voor iedereen duidelijk zijn. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat degene die een identiteitskaart toont, ook daadwerkelijk de houder is.  

Informatiedossier

Als je namens een gemeente over het (uit)lenen van een reisdocument een informatiedossier toestuurt aan RvIG, beoordeelt RvIG het dossier namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geef in het informatiedossier altijd duidelijk aan wat er is besproken met de betrokken personen. RvIG kan aanvullende informatie aan de gemeente vragen in verband met een mogelijke opname van de betrokken personen in het RPS.

Doe geen toezeggingen. Dit om te voorkomen dat jongeren en hun ouders tegenstrijdige berichten krijgen over het toesturen van een informatiedossier aan RvIG en/of de opname in het RPS. Twijfel je over de juiste handelswijze, neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG.

Gevolgen van opname in het RPS

Het gevolg van de opname in het RPS is dat de verstrekking van een paspoort kan worden geweigerd of dat een paspoort moet worden ingehouden om deze vervolgens vervallen te verklaren. Na opname geldt voor de - deels minderjarige – jongeren, dat zij bij RvIG een verzoek tot overeenstemming kunnen indienen om een paspoort te krijgen. Het verzoek wordt vaak ingediend in verband met een studie in het buitenland. Als met RvIG tot overeenstemming is gekomen, wordt de burgemeester van een gemeente verzocht om aan de jongere een tijdelijk paspoort te verstrekken of toe te staan dat het huidige paspoort wordt gebruikt.

Meer informatie

Bij vragen over het RPS in het algemeen of de hier besproken signaleringsgrondslag artikel 24, onder b, van de Paspoortwet in het bijzonder, kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG.

Scroll naar boven