Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking Caribisch deel van het Koninkrijk

RvIG versterkt en bewaakt de kwaliteit van de bevolkingsadministratie in het Caribische deel van het Koninkrijk. Door een betere administratie op de eilanden ontstaan er ook betere basisvoorzieningen voor de bewoners.

PIVA

Van elke ingeschrevene in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden, net als in de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland, gegevens vastgelegd op een persoonslijst. Dit systeem staat bekend als Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA).

Sédula

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben elk een eigen identiteitskaart, sédula. Deze neemt op de eilanden de plaats in van een Nederlandse Identiteitskaart. RvIG onderhoudt het decentrale systeem voor uitgifte van deze identiteitskaart en stimuleert de kennisdeling met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit doen we bijvoorbeeld door het detacheren van ambtenaren vanuit Nederlandse gemeenten naar Sint-Eustatius.

Verdere samenwerking

Samen met het Caribisch deel van het Koninkrijk is een calamiteitenplan opgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat persoonsgegevens beschikbaar blijven tijdens en na extreme omstandigheden, zoals een orkaan. Ook werkt RvIG samen met het Nationaal Archief aan de digitalisering van persoonsgegevens op de eilanden. Daardoor is het bijvoorbeeld makkelijker om stamboomonderzoek te doen
 

Scroll naar boven