Overslaan en naar de inhoud gaan

Slowaaks – Slovenčina

Upozornenie: Úrad RvIG neregistruje osoby ani nemení osobné údaje v registri nerezidentov RNI. Do registra nerezidentov RNI sa môžete zaregistrovať v 19 kanceláriách RNI po celom Holandsku.

Tu si však môžete stiahnuť formulár „Žiadosť o registráciu“, digitálne ho vyplniť a vytlačiť. Ak formulár vypĺňate ručne, píšte paličkovým písmom a nezabudnite na interpunkciu. Formulár si vezmite so sebou na pracovisko RNI, kde sa budete registrovať.

Document
Scroll naar boven