Overslaan en naar de inhoud gaan

Stappenplan gemeentelijke herindeling of leverancierswijziging

Gemeenten die te maken krijgen met een gemeentelijke herindeling, grote infrastructurele wijziging of een leverancierswijziging, moeten dit melden aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Al deze veranderingen hebben namelijk invloed op de gegevensverstrekking van de BRP-V (Basisregistratie Personen-Verstrekkingsvoorziening).

Stappenplan bij grote wijzigingen

Om gemeenten bij deze wijzigingen te helpen heeft RvIG een stappenplan beschikbaar. In elke stap staat kort aangegeven wat er gedaan moet worden. Met dit stappenplan kunt u als medewerker burgerzaken goede voorbereidingen treffen. RvIG kan u het stappenplan toesturen op verzoek.
Tijdens het proces spelen drie partijen een grote rol. De gemeente, RvIG en de softwareleverancier. Ieder heeft met een planning te maken, dus een goede afstemming is essentieel om de aanpassingen tot een goed einde te brengen. Het stappenplan helpt hierbij.

Enkele voorbeelden van de stappen zijn:

  • Opstellen projectplan
  • Opdracht verstrekken aan BRP-leverancier (Basisregistratie Personen)
  • Melden van de overgang en de tijdsplanning aan RvIG
  • Synchroniciteitscontrole
  • Proefconversiecontrole
  • Niet deelnemen aan het berichtenverkeer
  • Definitieve conversie

Kwaliteit gegevensverstrekking

Om de kwaliteit van de BRP-V en de daarbij behorende gegevensverstrekking hoog te houden is er software ontwikkeld. Met deze software kan de synchroniciteit tussen de BRP-V en de gemeentelijke BRP worden gecontroleerd. Deze software wordt ook gebruikt om de proefconversie naar de nieuwe situatie te controleren. Het stappenplan is daarbij een niet te missen onderdeel.

Contact

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur
Scroll naar boven