Overslaan en naar de inhoud gaan

Start vervolgonderzoek naar digitale pasfoto voor paspoort en identiteitskaart

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) start met vervolgonderzoek naar het maken van een digitale pasfoto voor het paspoort en Nederlandse identiteitskaart op de locatie van de aanvraag. De eerste proef vindt plaats vanaf 11 december bij gemeente Lopik. De andere proeven staan gepland in januari en februari 2024 bij gemeenten Tubbergen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Hoe werkt de proef?

De burger laat een digitale pasfoto met fotoapparatuur aan de balie en in een zuil bij de gemeente maken. De apparatuur voor de proef is nog niet aangesloten op het huidige aanvraagsysteem voor een paspoort of identiteitskaart. Deelname is vrijwillig. De digitale pasfoto die met de proefapparatuur wordt gemaakt, wordt alleen gebruikt om te beoordelen of de pasfoto voldoet aan alle kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan de juiste belichting en achtergrond van de foto. Deze digitale pasfoto wordt niet geprint, gedeeld en bewaard.

Een stap verder met live enrolment

De proeven zijn een vervolg op de onderzoeken naar live enrolment die RvIG in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uitvoert. Live enrolment is het opnemen van de pasfoto, handtekening en vingerafdrukken van de burger op de locatie van de aanvraag. Dit helpt fraude en fouten met de pasfoto terug te dringen. Ook bevordert de inzet van live enrolment de kwaliteit van de pasfoto, handtekening en vingerafdrukken en een efficiënt aanvraagproces.

In het onderzoek naar live enrolment tussen 2018 en 2020 is met proeven op locatie vastgesteld dat de kwaliteit van de handtekening en vingerafdrukken voldoet, maar het resultaat van de pasfoto was nog niet voldoende. Het vervolgonderzoek stelt vast of de huidige fotoapparatuur voor het maken van een digitale pasfoto op locatie is verbeterd. Ook moet het onderzoek inzicht bieden in wat dit betekent voor de vervolgstappen.

Delen

Scroll naar boven