Overslaan en naar de inhoud gaan

Tarieven en abonnementstructuur BRP

Afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) betalen jaarlijks voor het gebruik dat zij maken van de gegevens uit de BRP. Hiermee worden de centrale voorzieningen van de BRP in stand gehouden.

Tarieven berichtenverkeer BRP

Het financieringsmodel hiervoor gaat uit van een abonnementenstructuur op basis van een indeling in klassen. Deze klassen zijn gebaseerd op het aantal ontvangen en verzonden BRP-berichten. Per klasse geldt een vastgesteld tarief.
De abonnementenstructuur wordt jaarlijks vastgesteld door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt op basis van de verwachte kosten en het verwachte aantal berichten.

Abonnementenstructuur BRP

Voor 2023 ziet de abonnementenstructuur BRP er als volgt uit:

Staffel Vanaf Tot Bedrag
 
A 0 10.000 € 720
B 10.000 100.000 € 1.440
C 100.000 500.000 € 14.370
D 500.000 2.500.000 € 71.860
E 2.500.000 7.500.000 € 359.290
F 7.500.000 15.000.000 € 1.077.880
G 15.000.000   € 2.155.760

Veelgestelde vragen

Er vindt geen terugbetaling van abonnementskosten plaats voor afnemers die in de loop van het jaar hun abonnement beëindigen.

Afnemers die in de loop van het jaar aansluiten zullen op basis van het verwachte gebruik ingedeeld worden in een abonnementsklasse.

Er vindt geen verrekening plaats als blijkt dat er minder berichten zijn gebruikt dan het minimum aantal van de klasse.

Bij overschrijding van de klasse word je automatisch in een hogere klasse geplaatst. RvIG stuurt een aanvullende factuur van het nieuwe abonnement verminderd met de kosten die in rekening zijn gebracht voor het eerdere abonnement.

Deze factuur wordt zo spoedig mogelijk na de overschrijding verzonden. Voor het volgende jaar geldt dat je in de nieuwe klasse wordt ingedeeld.

Scroll naar boven