Overslaan en naar de inhoud gaan

Tarieven verstrekkingen uit PIVA-V

Voor de verstrekking van persoonsgegevens via de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba–Verstrekkingen (PIVA-V) kunnen kosten in rekening worden gebracht. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) brengt voorlopig alleen de  selectieverstrekkingen in rekening.

Vaststelling tarieven

De tarieven voor de afname van persoonsgegevens uit de PIVA-V worden elk jaar vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (artikel 16 Regeling Basisadministratie Persoonsgegevens BES). De tarieven sluiten aan op  de vastgestelde tarieven voor het gebruik van de Basisregistratie Personen-Verstrekkingsvoorziening (BRP-V). Dit betekent dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht voor afname van gegevens uit de PIVA-V.
Tarieven verstrekkingen PIVA-V

Het tarief voor een selectieverstrekking is € 166,- per selectiebestand. Dit tarief geldt met ingang van 1 januari 2023.

Per bericht (ad hoc verstrekkingen) Per selectiebestand
€ 0,10 € 166,-

Facturering verstrekkingen PIVA-V

De kosten voor verstrekkingen uit PIVA-V worden per kwartaal gefactureerd. De kosten zijn niet opgenomen in de budgetfinanciering Basisregistratie Personen (BRP). Dit betekent dat gebruikers die geen factuur ontvangen voor het gebruik van GBA-V, wel een factuur ontvangen voor het gebruik van selectiebestanden uit PIVA-V.

Geen kosten voor ad hoc-verstrekkingen PIVA-V

Voorlopig brengt RvIG geen kosten in rekening voor ad hoc verstrekkingen. Is jouw organisatie alleen geautoriseerd voor ad hoc-verstrekkingen uit PIVA-V, dan betaal je dus niets voor deze verstrekkingen.

Scroll naar boven