Overslaan en naar de inhoud gaan

Tekstuele wijzigingen in LO BRP 2024.Q2

Er zijn drie tekstuele wijzigingen doorgevoerd in LO BRP 2024.Q2, die ook inhoudelijke consequenties hebben.

 • In paragraaf 5.3.8.2 wordt 08.09.10 Gemeente van inschrijving geschrapt uit het lijstje van voldoende voorwaarden voor adresidentificatie in een ad hoc adresvraag via de adhoc webservice.

  Als een afnemer een adresvraag stelt via de webservice met alleen 08.09.10 als identificerend gegeven, wordt foutcode X020 (geen correcte persoons- of adresidentificatie) getoond in plaats van foutcode T031 (Te veel tussenresultaten).
   
 • 08.83.10 (Aanduiding gegevens in onderzoek) mag niet de waarde 089999 hebben. Dit geldt alleen als 08.83.30 (Datum einde onderzoek) niet voorkomt. Deze wijziging wordt doorgevoerd in paragrafen 5.3.5.2, 5.3.8.3 en 5.3.10.3.

  08.83.10 = 089999 betekent dat is vastgesteld dat iemand niet op een adres verblijft. Deze persoon wordt daarom in een adresvraag niet meegeteld als bewoner van het adres. Als dat onderzoek beëindigd is zonder een adreswijziging , dan is kennelijk alsnog vastgesteld dat iemand toch op dat adres verblijft. Hij wordt dan ook weer meegeteld als bewoner bij een adresvraag. Dit geldt voor adresvragen via de berichtendienst (Xq01-cyclus), de Ad hoc webservice en de BRP Bewoning API.
   
 • De tekst in paragraaf 5.3.10.6 wordt gecorrigeerd. Het aantal bewoners dat wordt getoond op Mijn Overheid geldt als een verstrekking door de Minister aan een overheidsorgaan of derde. Deze "verstrekking" wordt daarom niet geprotocolleerd.
Scroll naar boven