Overslaan en naar de inhoud gaan

Terugmelden voor gemeenten

De Terugmeldvoorziening (TMV2.0) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten in de Basisregistratie Personen. De TMV 2.0 legt nadruk op het doen van kwalitatief goede terugmeldingen en direct contact tussen afnemers en gemeenten om een terugmelding zo goed mogelijk af te handelen.
De Terugmeldvoorziening (TMV2.0) bestaat uit de Digimeldingvoorziening voor afnemers en het TMV2.0 portaal voor gemeenten.
Afnemers doen de terugmelding via Digimelding. Terugmelden vindt plaats op de gemeente van bijhouding. Afnemers moeten deze met de TMV 2.0 zelf kiezen. Via Digimelding komt de terugmelding vervolgens in het TMV2.0 portaal van de gekozen gemeente.

Hoe ontvang je als gemeente een terugmelding?

Een gemeente ontvangt de terugmelding in het TMV2.0 portaal voor gemeenten en kan daar de terugmelding in behandeling nemen en afhandelen.
Je kan het afhandelen van terugmeldingen het beste onderdeel maken van de dagelijkse werkzaamheden door iedere ochtend tijdens het behandelen van het BRP-berichtenverkeer ook de TMV2.0 te controleren op ontvangst van nieuwe terugmeldingen.

Wat zie je in het TMV2.0 portaal voor gemeenten?

Met de TMV 2.0 beschik je als gemeente over onder andere over de volgende informatie:

BSN, A-nummer of Adres van een persoon waarover de melding gaat en de naam van de afnemer die de terugmelding heeft ingediend: bijvoorbeeld BSN 131313131 Afnemer Voorbeeld
Status. In de map Nieuw, hebben alle terugmeldingen de statussen GEMELD.
De meldingen zijn gesorteerd op datum oud naar nieuw.
Het eerste deel van de toelichting op de terugmelding die de afnemer heeft verstrekt.
De datum waarop de terugmelding is ingediend.
Afnemers kunnen verder hun contactgegevens en maximaal 5 bijlages met een terugmelding aan jou meezenden. Ook kunnen zij een extra lange toelichting schrijven. Dit draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de BRP.

Een terugmelding doorloopt meestal de volgende stappen.

Terugmelding

Gemeld Een afnemer van BRP-gegevens heeft een terugmelding geplaatst. De melding gaat naar de gemeente die door de afnemer is aangewezen als bijhoudingsgemeente, de bijhouder.
In behandeling De gemeente neemt de terugmelding in ontvangst en begint met de afhandeling. In de wet BRP staat een termijn van maximaal 5 dagen voor in behandeling nemen van de terugmelding door de gemeente. Een
Afgehandeld De gemeente sluit het onderzoek af en meldt dat de terugmelding is afgehandeld. In de toelichting kan worden aangegeven wat er met de terugmelding is gebeurd en wat het resultaat is van het onderzoek met de vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres.

In sommige situaties kunnen deze stappen worden doorlopen:

Andere stappen

Onvoldoende informatie   De gemeente ontvangt een terugmelding die onvoldoende informatie bevat en niet in behandeling kan worden genomen. De melding wordt afgesloten, met een toelichting voor de afnemer.
Verkeerde bronhouder De gemeente ontvangt een terugmelding over persoonsgegevens waarvan hij niet de bijhoudingsgemeente is.De gemeente kan de melding naar de juiste gemeente doorsturen.
Ingetrokken De melder heeft de terugmelding zelf ingetrokken. Dit kan gebeuren voor- of nadat de melding in behandeling is genomen.

In TMV2.0 is de mogelijkheid om contactgegevens op te nemen toegevoegd, zodat in geval van vragen en of onduidelijkheden de terugmelder en gemeente contact met elkaar kunnen opnemen. Het is de bedoeling dat gemeenten en afnemers elkaar van de benodigde informatie voorzien zodat de terugmelding kan worden afgehandeld.
Beide partijen kunnen via hun applicatie controleren of terugmeldingen worden afgehandeld om te voorkomen dat vragen (te lang) open blijven staan. De afnemer kan in Digimelding de status bewaken.

Verkeerde bronhouder

Een gemeente kan een in het TMV2.0 portaal ontvangen terugmelding over persoonsgegevens waarvan een andere gemeente bijhouder is, doorsturen naar deze andere gemeente.
Hier vind je een uitgebreide Gebruikershandleiding voor het TMV 2.0-portaal
Terugmeldingen doen naar andere gemeenten: Als gemeente kan je ook afnemer zijn van BRP-gegevens en ben je bij gerede twijfel verplicht een terugmelding te doen via Digimelding
Een gemeente moet in haar rol als afnemer van BRP-gegevens ook terugmelden als er gerede twijfel is over de BRP-gegevens waar een andere gemeente de gemeente van is.
Een gemeente heeft daarvoor ook een aansluiting op Digimelding nodig. Terugmeldingen als afnemer van BRP-gegevens naar een andere gemeente doe je via Digimelding, net als alle andere afnemers.

Binnengemeentelijk terugmelden

Als het gaat om binnengemeentelijk gebruik van de BRP, dus door afdelingen van de gemeente zelf, moet er ook teruggemeld worden bij gerede twijfel.
Dit kan ook via de TMV 2.0: de ambtenaar van een afdeling binnen de gemeente stuurt dan via Digimelding een terugmelding naar de 'eigen' gemeente.
Dit is geen verplichting. Binnengemeentelijk terugmelden kan ook op andere manieren, bijvoorbeeld op papier of per mail.

De route is dezelfde als bij een terugmelding naar een andere gemeente (de bijhouder): als je binnengemeentelijk wilt terugmelden via de TMV doet de collega van een afdeling binnen de gemeente de terugmelding via Digimelding naar de eigen gemeente. Afdeling burgerzaken ontvangt de terugmelding(en) vervolgens in de TMV 2.0 gebruikersinterface voor gemeenten.
De gemeente kan hier zelf beleid op maken en bepalen hoe dit in te richten.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens raadt gemeenten aan om alle vermoedens van fouten via de TMV te melden. Dan ontvang je alle terugmeldingen binnen een applicatie. Dit voorkomt splitsing van informatiestromen waardoor meldingen efficiënter afgehandeld worden.

Scroll naar boven