Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijk Paspoort

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over het tijdelijk paspoort en het Register Paspoortsignaleringen (RPS).

Je kunt een tijdelijk paspoort krijgen als je een zwaarwegend belang hebt om te reizen. Het paspoort is dan maar kort geldig en geldt bijvoorbeeld maar voor één land. Voorbeelden van een zwaarwegend belang zijn:

  • Ziekte en/of overlijden van een familielid;
  • Werk in het buitenland;
  • Een stage of studie in het buitenland.

Je moet dit goed kunnen uitleggen en schriftelijke bewijsstukken meesturen. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een medische verklaring, een akte van overlijden, een werkgeversverklaring, een bewijs van inschrijving van uw studie of een stageovereenkomst. Het bewijs mag niet te oud zijn en er moeten handtekeningen opstaan van bijvoorbeeld een dokter of uw werkgever.

Je kunt geen tijdelijk paspoort krijgen voor:

  • Familiebezoek
  • Vakantie, voor minderjarigen zijn er uitzonderingen.

Als je een zwaarwegend belang hebt, kun je een tijdelijk paspoort aanvragen bij je gemeente. Je kunt een tijdelijk paspoort krijgen als je tot overeenstemming bent gekomen met de signalerende instantie. Dit heet een verzoek tot overeenstemming. Je moet daarvoor contact opnemen met de instantie die jouw gegevens heeft laten opnemen in het RPS.

Als je gegevens zijn gesignaleerd door de minister van BZK kun je je verzoek tot overeenstemming richten aan info@rvig.nl Je kunt hier ook naar mailen als je de contactgegevens van de signalerende instantie niet weet.

Ook kun je vragen of wij jouw vermelding in het RPS opnieuw willen beoordelen (heroverweging).

Wat stuur je mee bij je aanvraag:

  • Je persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum);
  • Een toelichting op wat voor soort zwaarwegend belang je hebt;
  • Bewijsmateriaal dat je verzoek onderbouwt;
  • Wanneer en hoe lang je in het buitenland moet zijn;
  • Kenmerk van de brief over je opname in het RPS (het kenmerk vind je rechts bovenin).

Al je een paspoort aanvraagt, controleert de paspoortuitgevende instantie (bijvoorbeeld de gemeente of het consulaat) of je in het RPS staat vermeld. Als dit zo is, dan krijg je een voornemen tot weigering. Dit betekent dat je geen paspoort krijgt. In sommige gevallen kun je toch een paspoort krijgen. Bijvoorbeeld bij een zwaarwegend belang. Of nadat je bezwaar hebt gemaakt.

Het kan zijn dat je gegevens in het RPS staan, maar dat je nog een paspoort bezit. Door de vermelding in het RPS heb je geen recht meer op je huidige paspoort. De paspoortuitgevende instantie (bijvoorbeeld uw gemeente) kan je vragen het paspoort in te leveren. Dit ben je verplicht. De paspoortuitgevende instantie kan het paspoort dan inhouden en vervallen verklaren. Houd je je niet aan deze verplichting, dan kan de paspoortuitgevende instantie hiervan aangifte doen bij de politie. Let op! Stuur je paspoort of identiteitskaart niet naar ons op! Als je nog een paspoort in je bezit hebt, moet je dat bij je gemeente inleveren.

Nee. In het RPS staan alleen mensen die op grond van de Paspoortwet aanspraak maken op een Nederlands reisdocument. Dit kunnen ook personen zijn met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dus mensen die sowieso geen Nederlands paspoort kunnen krijgen, staan ook niet in het RPS.

Als je in het RPS staat, heeft dit geen gevolgen voor je kinderen. Zij behouden hun paspoort of identiteitskaart.

Scroll naar boven