Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Open standaarden

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online, PRO). Informatie over de technische afwijkingen toegankelijkheid PRO-websites vindt u via de link.

Het toegankelijkheidslabel van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.