Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen koppeling BAG-BRP

Met de wijziging W180 in het Logisch Ontwerp komt er per 1 januari 2024 een vaste koppeling tussen het actuele woon- of briefadres in de BRP en een hoofdadres in de BAG. De gegevens in de BAG zijn hierbij leidend. Dus de adresgegevens op de Persoonslijst in de BRP moeten dezelfde waarden bevatten als de gegevens van het gekoppelde hoofdadres in de BAG.

Op deze pagina vind je antwoord op veelgestelde vragen. Staat je vraag hier niet tussen, neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG via info@rvig.nl

Veelgestelde vragen

Nee, dit is niet toegestaan, je kunt alleen een hoofdadres uit de BAG als woonadres gebruiken voor het inschrijven van een burger.

Volgens de Wet BRP moet een burger ingeschreven worden op het adres waar hij daadwerkelijk woont. Als blijkt dat in de BAG dat verblijfsobject, die standplaats of die ligplaats niet voorkomt, neem dan contact op met je BAG-beheerder om dit object zo snel mogelijk in de BAG op te laten nemen.

Zo nodig kan de BAG-beheerder de indicatie ‘Geconstateerd’ toevoegen, wat duidt op het ontbreken van een regulier brondocument op het moment van opname.

Er is geen formeel vastgestelde periode. Maar meestal wordt hiervoor maximaal een half jaar aangehouden.

Rond zo snel mogelijk de lopende adresonderzoeken af. Zie de Circulaire adresonderzoek en de Handleiding Uitvoeringsprocedures, paragraaf 6.9.3 “Het beëindigen van een onderzoek”. Verwerk vervolgens de resultaten van het onderzoek.

Wanneer tijdens de uitvoer van het onderzoek vastgesteld wordt dat een persoon niet meer woont op het adres waarop hij is ingeschreven in de BRP, moet dit deel van het onderzoeksresultaat al worden opgenomen op de persoonslijst van de persoon. Zie de Handleiding Uitvoeringsprocedures, paragraaf 6.9 “Deelresultaat adresonderzoek”.

 

Bepaal, eventueel in overleg met de BAG-beheerder, een juist BAG-adres en wijzig het adres. Gebruik hiervoor de van toepassing zijnde procedure uit de Handleiding Uitvoeringsprocedures. Dat kan een (ambtshalve) verhuizing zijn, een infrastructurele wijziging of een correctie.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn verschillen volgens het Logisch Ontwerp BRP niet meer toegestaan. Vanaf januari 2024 wordt er voor ieder verschil een bevinding geplaatst in de Kwaliteitsmonitor. De gemeente wordt daarmee geattendeerd op het feit dat de burger niet correct geregistreerd staat in de BRP. Als die bevinding niet opgelost wordt, zal die op het einde van het jaar meetellen in de Zelfevaluatie van 2024.
Nee, de koppeling geldt niet voor adressen die voor 1 januari 2024 historisch zijn geworden. De koppeling geldt voor alle actuele woon- en briefadressen vanaf 1 januari 2024. Wordt een adres na 1 januari 2024 historisch, dan moet dit ook gekoppeld zijn aan de BAG omdat het vóór de adreswijziging actueel was in 2024.

Burgers lopen mogelijk belangrijke informatie van bijvoorbeeld de overheid mis wanneer hun woon- of briefadres geen officieel BAG-adres is. Het adres is dan onbruikbaar voor het bezorgen van post of andere zaken.

Ook afnemers ondervinden deze problemen wanneer zij een burger niet kunnen bereiken. Maar ook de juiste bepaling van de bewoning (welke personen in dezelfde woning wonen binnen een bepaalde periode) is niet mogelijk zonder unieke adrescode.

Ga in overleg met de BAG-beheerder en zoek samen naar een oplossing. Als je er echt niet uitkomt, is er ondersteuning mogelijk vanuit de landelijke BAG-beheerder of vanuit RvIG.
Nee, die adresgegevens moeten gelijk zijn aan de corresponderende gegevens in de BAG. Meld eventuele verschillen zo snel mogelijk aan je BAG-beheerder. Als de gegevens in de BAG in onderzoek gezet worden, kan tijdelijk afgeweken worden in de BRP totdat de gegevens in de BAG aangepast zijn.
Vraag de postcode op bij PostNL en voeg deze toe aan het adres in de BRP. Geef tegelijkertijd door aan de BAG-beheerder dat de postcode ontbreekt voor het adres met het verzoek deze toe te voegen.
Het gegevensmodel van de BAG zit anders in elkaar dan het gegevensmodel van de BRP. De BAG kent meerdere objecten die in de BRP in één gegevensgroep gebundeld worden. De koppeling vanuit de persoonslijst in de BRP wordt gelegd op het adresseerbaar object (verblijfsobject, standplaats of ligplaats) in de BAG. Om duidelijk te maken welk adres hierbij hoort, wordt ook de identificatiecode van de nummeraanduiding opgenomen in de BRP.

Alleen wanneer een gemeente of organisatie als briefadresgever voor een burger optreedt, mag een nevenadres als briefadres worden opgevoerd. Het opvoeren van een nevenadres als briefadres is en blijft niet toegestaan als de briefadresgever een natuurlijk persoon is.

Wel is het van belang dat het nevenadres bij de gemeente of betreffende organisatie, dat in de BAG staat of wordt opgevoerd om deze als briefadres in de BRP te gebruiken, voldoet aan de BAG-regels voor een nevenadres. De regels voor het benoemen van een nevenadres in de BAG staan hier: https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/gebeurtenissen/benoemen-nevenadres.

Meer informatie over briefadressen en nevenadressen: Praktijkhandleiding BAG: Mag het gebruiksdoel worden gewijzigd of een nevenadres worden toegekend om een briefadres te realiseren?

Scroll naar boven