Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen KWM

Op 20 februari 2013 en 8 maart 2013 zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord naar de gemeenten gestuurd om toegang te krijgen tot de webapplicatie.

De inloggegevens van 20 februari 2013 geven toegang tot de Kwaliteitsmonitor voor het raadplegen van de bevindingen van de bestandscontrole in de monitor 'Gegevens'. De gebruikersnaam bevat dan een 'r' in de code : ...r...

De inloggegevens van 8 maart 2013 geeft toegang tot de Kwaliteitsmonitor voor het invullen van de vragenlijst. De gebruikersnaam bevat dan een 'v' in de code : ...v... Met de laatste inlogcode raadpleegt de gemeente ook de bevindingen van de bestandscontrole, maar is het ook mogelijk de volledige zelfevaluatie uit te voeren.

Deze gegevens zijn nog steeds van toepassing. Als een gemeente de gebruikersnaam en/of het wachtwoord kwijt is, neem dan contact op met RvIG.

Ja, de gemeente mag zelf bepalen of er externe hulp wordt ingehuurd bij het invullen van de vragenlijsten. Daar staat echter geen vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tegenover.

Je stuurt het uittreksel zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) op naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Voor 1 november 2016 moet de gemeente een uittreksel van de resultaten van de zelfevaluatie BRP sturen naar RvIG en AP.

Alleen uittreksel opsturen, niet de managementrapportage

De basis voor dit uittreksel is de managementrapportage die gegenereerd wordt in de Kwaliteitsmonitor na het ’definitief maken‘ van de vragenlijst BRP. De managementrapportage zelf hoef je niet op te sturen. Hiermee voorkomen we dat de gevoelige informatie hieruit onbeveiligd wordt verstuurd.

Uittreksel naar college van B en W

Het uittreksel (geprint op het briefpapier van de gemeente) moet samen met de managementrapportage worden overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Hierna wordt het uittreksel ondertekend. Vervolgens kun je het uittreksel scannen en e-mailen in pdf-formaat naar RvIG: zelfevaluatieBRP@rvig.nl en AP: zelfevaluatieBRP@autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Handleiding en uittreksel per e-mail toegestuurd

De handleiding en het uittreksel worden tijdig naar je gemeente gestuurd. Dit gebeurd via e-mail naar de betreffende contactpersonen. Het is de bedoeling dat je uitsluitend dit uittreksel gebruikt in verband met de zelfevaluatie BRP.

Zodra de gemeente ten minste één vraag heeft beantwoord in het scherm 'Monitor Processen/Uw gemeente in detail' te zien hoeveel punten de gemeente heeft gescoord. Het is ook mogelijk om het resultaten te exporteren naar een Excel-document.

 

Scroll naar boven