Overslaan en naar de inhoud gaan

Verschillen tussen het MFO en de TMV

Wat zijn de verschillen tussen het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties en de Terugmeldvoorziening?

Een melding bij het MFO

Alle burgers, bedrijven en overheidsorganisaties kunnen via een meldingsformulier een melding maken bij het MFO. Zij dienen echter wel eerst contact op te nemen met de overheidsorganisatie waar de fout zit. Als de fout dan niet is opgelost, kan een melding worden gemaakt bij het MFO.

Het MFO wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren. En helpt wanneer een melder er niet uit komt: bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens, bij onjuiste interpretaties die kunnen leiden tot onbedoelde gevolgen en, waar mogelijk, bij het laten stoppen van gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes), totdat een oplossing is bereikt. Het MFO werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot de gegevens weer kloppen.

Overheidsorganisaties kunnen ook een melding maken als de medewerkers van overheidsorganisaties een (vermeende) fout signaleren die zij zelf niet kunnen oplossen.

De belangrijkste verschillen tussen het MFO en de TMV

MFO gaat over mensen, TMV gaat over data
 

MFO is een team van adviseurs bij RvIG om melders van (vermeende) fouten te helpen. TMV is een geautomatiseerd systeem van RvIG voor afnemers om (vermeende) fouten in de BRP door te geven aan de bronhouder.
Politieke opdracht om een melder te helpen als die vastloopt vanwege een (vermeende) fout in overheidsregistratie(s). Wettelijke plicht om (vermeende) fouten in de BRP te melden.
Actie gaat uit van melder (burger, bedrijf, overheidsorganisatie). Actie gaat uit van bestuursorgaan (afnemer, bijv. CAK, DUO, SVB, Belastingdienst, UWV, etc.).
MFO gaat door tot een (vermeende) fout is opgelost en onbedoelde consequenties (bijv. boetes) worden aangepakt. Bronhouder moet (vermeende) fout binnen 5 dagen behandelen.
Bij een MFO-melding kunnen meerdere (basis)registraties betrokken zijn. Een TMV-melding betreft de BRP.

Zie ook

- De Terugmeldvoorziening: Het terugmelden van vermoedelijke fouten in persoonsgegevens

Scroll naar boven