Overslaan en naar de inhoud gaan

Verstrekkingen uit PIVA-V

Gegevens uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba Verstrekkingen (PIVA-V) worden op 3 manieren verstrekt. Gebruikers kunnen gegevens opvragen van bepaalde personen, van bepaalde doelgroepen en van personen die in meerdere PIVA’s zijn opgenomen.

Verstrekking gegevens op verzoek

Bij verstrekking op verzoek of ad-hocverstrekking vraagt de gebruiker gegevens op van een bepaald persoon of bepaalde personen. De persoonsgegevens worden verstrekt via de webservice van de PIVA-V. De gebruiker van de PIVA-V kan ook gegevens opvragen van de personen die op een bepaald adres zijn ingeschreven (ad-hoc-adresverstrekking).
Verstrekking gegevens via selectie

Een selectieverstrekking uit de PIVA-V bevat persoonsgegevens van meerdere personen. Dat zijn personen die aan specifieke voorwaarden voldoen, zoals een bepaalde leeftijd. De gebruiker krijgt dan de gegevens van alle personen in de doelgroep. Bijvoorbeeld een selectie van minderjarigen.

Verstrekkingen via VraagMP

Een persoon kan in meer dan 1 PIVA zijn ingeschreven. Dat is het geval als de persoon is verhuisd binnen Caribisch Nederland. Er zijn dan meerdere persoonslijsten met hetzelfde A-nummer in de PIVA-V. Namelijk een actuele persoonslijst op het BES-eiland waar de persoon nu is ingeschreven en 1 of 2 opgeschorte (niet actuele) persoonslijsten op de eilanden waar hij eerder heeft gewoond.

Organisaties kunnen opgeschorte persoonslijsten van een persoon opvragen via de webservice VraagMP. Dat kan op 2 manieren:   

  1. Met een A-nummer. De gebruiker ontvangt dan de gegevens  van de laatste en/of opgeschorte versie van de persoonslijst van elk BES-eiland (de ad-hoc-autorisatie bepaalt welke gegevens verstrekt worden).
  2. Met een A-nummer en een eilandcode. De afnemer ontvangt dan de gegevens van de actuele of opgeschorte versie van de persoonslijst van het aangegeven BES-eiland (de ad-hoc-autorisatie bepaalt welke gegevens verstrekt worden).

Met de webservice LO3 ad hoc vraag is het niet mogelijk om opgeschorte persoonslijsten te raadplegen. LO3 ad hoc vraag toont alleen de actuele persoonslijst. Gebruikers die geautoriseerd zijn voor de webservice LO3 ad hoc vraag, zijn ook meteen geautoriseerd voor VraagMP. Zij hoeven dus geen apart autorisatieverzoek in te dienen.

Scroll naar boven