Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden in geval van geboorte binnen het Koninkrijk

  • De ouder staat ingeschreven als ingezetene in de PIVA op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Het verzoek wordt door de ouder zelf gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Het verzoek wordt gedaan bij de afdeling burgerzaken/Census Office van het eiland waar de verzoekende ouder staat ingeschreven.
  • Het verzoek wordt schriftelijk gedaan, tenzij dit digitaal mogelijk is bij de betrokken afdeling Burgerzaken/Census Office van het eiland.
  • Voor de registratie is er een brondocument nodig waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is.

De gegevens kunnen ontleend worden aan een akte levenloos geboren, die is opgemaakt op een van de 6 eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk of in Nederland

Ja, wanneer het kind is geboren is niet van belang. Het verzoek mag dus een kind betreffen dat jaren geleden levenloos is geboren.

Ja, het maakt niet uit waar de ouder op het moment van de geboorte ingeschreven stond. De ouder moet op het moment van het verzoek tot registratie van het levenloos geboren kind ingeschreven staan in de PIVA van Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

 

Scroll naar boven