Overslaan en naar de inhoud gaan

W146 LO BRP Toelichting Melding aan medebewoner (Seintje)

W146 LO BRP Toelichting Melding aan medebewoner (Seintje)

Gemeenten schrijven burgers die aangifte doen van een nieuw adres, in op dit nieuwe adres. Toch kan het voorkomen dat een burger zich – al dan niet met opzet – laat inschrijven op een reeds bewoond adres zonder dat de huidige bewoner dat weet. De huidige bewoner kan hier problemen van ondervinden, zoals post voor deze spookbewoner, deurwaardersbezoek of een afwijzing voor een toeslag omdat het inkomen van deze spookbewoner wordt meegeteld. Het informeren van de huidige bewoners kan het herstellen van foutieve inschrijvingen versnellen.

Op 1 oktober 2023 is het experiment ’Informeren Ingezetenen over Inschrijvingen op het woonadres’ (‘seintje’) gestart. Dit experiment houdt in dat gemeenten een bewoner actief informeren over een nieuwe inschrijving op diens woonadres. Veel gemeenten sturen deze brieven al. Gemeenten die de brieven nog niet versturen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om dit te regelen.

Gemeenten kunnen op twee manieren melding maken van een nieuwe inschrijving:

  • Een melding van de inschrijving/adreswijziging sturen naar de huidige bewoners OF
  • Een bevestiging van de inschrijving/adreswijziging sturen naar degene die aangifte heeft gedaan

Vanaf 1 januari 2024 start de monitoring door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij verzamelen gegevens over de verzending van de meldingen ten behoeve van de monitoring. In december ontvangen alle gemeenten een brief over deze evaluaties, welke gegevens aan te leveren en hoe. Gemeenten worden via het gemeentefonds gecompenseerd voor de verplichte medewerking aan de evaluatie.

Aantal bewoners op een adres in MijnOverheid

Sinds 2 oktober kunnen gebruikers van MijnOverheid en van de MijnGegevens app het aantal ingeschreven bewoners op hun woonadres bekijken. Met deze nieuwe functionaliteit is altijd duidelijk hoeveel mensen er op een woonadres staan ingeschreven en zijn nieuwe inschrijvingen direct zichtbaar. De gebruiker ziet alleen het aantal bewoners dat staat ingeschreven en geen persoonsgegevens.

Scroll naar boven