Overslaan en naar de inhoud gaan

W172 LO BRP Toelichting API’s Fase II Informatievragen

Binnen RvIG zijn we bezig met dataminimalisatie voor de BRP. Met deze wijziging in het LO verstrekken Application Programming Interfaces (API’s) geen onbewerkte gegevens meer uit de BRP. Met de inwerkingtreding van het Experimentenbesluit dataminimalisatie BRP mag de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die gegevens verwerken tot informatie, en die informatie verstrekken aan afnemers. Zodoende ontvangen afnemers alleen die informatie die ze echt nodig hebben.  
Alleen deelnemers aan de pilot van Haal Centraal kunnen gebruik maken van de BRP API's. Deelname aan de pilot is mogelijk door een convenant te ondertekenen en vervolgens aan te sluiten op de API’s.

Herkomst: RvIG

 

Scroll naar boven