Overslaan en naar de inhoud gaan

W173 LO BRP toelichting Gemeente als ABO

Het experimentenbesluit bijhouding BRP voorziet onder andere in dat gemeenten in de rol van ABO tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen kunnen doorgeven aan de RNI. Hiermee willen we een zo hoog mogelijke kwaliteit van de geregistreerde verblijfsadressen bereiken. In eerste instantie nemen 5 gemeenten deel aan dit experiment.

Wijzigingen die een ABO doorgeeft aan de RNI worden op de persoonslijst vergezeld van gegevens over die ABO. Nu naast de bestaande RNI-deelnemers ook gemeenten als ABO gaan fungeren, kunnen ook die gemeenten als zodanig opgevoerd worden. Om een RNI-deelnemercode mee te kunnen sturen, krijgt ‘tabel 60 RNI deelnemers’ een uitbreiding: een nieuwe code voor elke deelnemende gemeente.

Scroll naar boven