Overslaan en naar de inhoud gaan

W181 LO BRP toelichting BSN op Caribisch Nederland (CN)

Het versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het Koninkrijk is één van de vijf programmalijnen van de Werkagenda ‘Waardengedreven digitaliseren’. Het beoogde resultaat is dat iedere burger uit Caribisch Nederland in 2025 een Burgerservicenummer (BSN) heeft. Het BSN geeft inwoners van Caribisch Nederland een uniek en persoonsgebonden nummer. Dat nummer is nodig om de overheidsdienstverlening te kunnen digitaliseren. Zoals voor de invoering van een DigiD, waarmee mensen online aantonen wie ze zijn. Zo kunnen ze digitaal zaken regelen met de overheid. Om dit te bewerkstelligen is wijziging van wet- en regelgeving nodig.
Scroll naar boven