Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

W187 Oplegnotitie - Nieuw endpoint in BRP API - verblijfplaatshistorie

1 Probleemstelling

1.1 Omschrijving

In eerdere LO-wijzigingen zijn de verstrekking van gegevens door middel van de BRP Personen API (W162), de BRP Reisdocumenten API (W171) en de BRP Bewoning API (W185) in het LO opgenomen. Met wijziging W172 worden via deze API's niet langer alleen BRP-gegevens verstrekt, maar ook informatieproducten, zoals leeftijd een aanschrijfnaam. Dit LO-wijzigingsvoorstel beschrijft de verstrekking van gegevens en informatie over de verblijfplaatshistorie door middel van de BRP Historie API.

1.2 Herkomst

De wens van de gemeenten en de VNG om BRP-gegevens direct bij de bron op te halen. Hieraan wordt voldaan door initiatief BRN-01-01 Haal Centraal BRP API.

1.3 Raakvlakken

Er zijn geen raakvlakken met andere LO-wijzigingen anders dan de hierboven genoemde.

2 Oplossing

2.1 Huidige situatie

Voor historische gegevens over iemands verblijfplaats zijn gemeenten en afnemers nu nog aangewezen op het gebruik van de ad hoc vraag via de berichtendienst of de ad hoc webservice. In die historie kan niet heel gericht worden gezocht, omdat er alleen identificerende kenmerken van een persoon of adres kunnen worden gebruikt als zoekparameters. Er kan bijvoorbeeld niet worden gezocht op een peildatum of een periode.

2.2 Oplossing

Het onderhavige LO-wijzigingsvoorstel bevat het logisch ontwerp van de BRP Historie API. Het technisch ontwerp staat op de Github pagina's van RvIG. In het ontwerp van de Historie API is wél rekening gehouden met de mogelijkheid om op een bepaalde peildatum of in een bepaalde periode te zoeken. Een persoon moet echter altijd met een burgerservicenummer worden geïdentificeerd. Alleen deelnemers aan het experiment dataminimalisatie BRP kunnen gebruik maken van de BRP API. Zij dienen een convenant te ondertekenen en mee te werken aan de evaluatie van het experiment. Het endpoint /verblijfplaatshistorie is alleen beschikbaar voor bevragingen door gemeenten over hun eigen inwoners.

2.3 Openstaande punten

Er zijn na implementatie van deze API geen openstaande punten.

3 Invoering

Toegang tot de API wordt uitsluitend verstrekt aan geautoriseerde deelnemers aan het experiment dataminimalisatie BRP. Voor alle overige gemeenten en afnemers heeft deze wijziging geen consequenties.

4 Gevolgen

4.1 Documentatie

Deze wijziging in LO BRP heeft geen gevolgen voor andere logisch ontwerpen (LO BSN, LO BRPk, LO BES en LO PGK), ook niet voor de HUP en de WIR.

4.2 Gemeenten

Voor gemeenten die niet deelnemen aan het experiment dataminimalisatie BRP verandert er niets. Voor gemeenten die wel deelnemen, wordt het mogelijk om BRP-V te bevragen via het nieuwe endpoint /verblijfplaatshistorie in de BRP API.

4.3 Afnemers

Geen gevolgen.

4.4 IND

Geen gevolgen.

4.5 Caribische landen en Caribisch Nederland

Geen gevolgen.

4.6 RvIG-systemen

De Historie API wordt in een separate container opgeleverd aan DICTU, en moet worden ontsloten via de API Gateway van RvIG. Verder is er geen impact op systemen bij RvIG.

 

Delen

Scroll naar boven