Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

W192 oplegnotitie: Slimmer zoeken in BRP-V

1 Omschrijving

BRP-V geeft afnemers de mogelijkheid “slim” te zoeken naar personen. Zij kunnen zoekwaarden aan het eind verruimen met een wildcard, of zoeken onafhankelijk van hoofdletters of diakrieten. Slim zoeken is echter aan bepaalde regels gebonden, die onvoldoende garantie bieden dat een afnemer een persoon daadwerkelijk vindt.

1.2 Herkomst

Programma toekomst BRP heeft tot doel de kwaliteit en continuïteit van de BRP (stelsel en data) te borgen en te verbeteren. Eén van de initiatieven uit dat programma luidt: ZKF-01-01 Slimmer zoeken in BRP-V. Deze LO-wijziging komt daaruit voort.

1.3 Raakvlakken

Initiatief ZKF-01-02 Uitbreiden zoekfunctie – tranche 1 beoogt een verdere verbetering in het zoeken naar ‘onvindbare’ personen, bijv. door te zoeken met deels onbekende datums, of door met reguliere expressies meer complexe zoekvragen te stellen. Bovendien zal er een initiatief worden ingediend bij tBRP om de verschillende zoekmethoden in het BRP-stelsel voor zover mogelijk te uniformeren, zodat gebruikers op een consistente manier kunnen zoeken, ongeacht of ze de webservice of de BRP API’s gebruiken, of zoeken via BV BSN.

2 Oplossing

2.1Huidige situatie

BRP-V kent onderstaande slimme zoekmogelijkheden bij ad hoc bevragingen (beschreven in het Logisch Ontwerp BRP):

 • Zoeken op het eerste deel van de rubriekwaarde, door aan het einde een sterretje “*” (wildcard) toe te voegen;
 • Zoeken zonder onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters (case insensitive);
 • Zoeken onafhankelijk van diakritische tekens.

2.2 Oplossing

De zoekmogelijkheden van Slim zoeken worden uitgebreid met:

 • Zoeken op een willekeurig deel van de voornamen en geslachtsnaam: het sterretje mag overal in de voornamen of geslachtsnaam voorkomen; en kan staan voor 0, 1 of meerdere karakters.
  Met zoekterm J*nsen vind je bijvoorbeeld:
  o Jansen
  o Jensen
  o Johansen
  o Jung Hansen 
 • Zoeken op voorletters: door gebruik van spaties en sterretjes kun je in het voornamenveld zoeken naar voorletters. Daarbij kun je wel de volgorde bepalen, maar niet de precieze positie. Met zoekterm A*B* vind je bijvoorbeeld:
  o Albert Berend
  o Albert Pieter Berend
  o Albert Berend Karel
  o Albert Pieter Berend Karel
  o Maar niet: Albert Pieter-Bas

2.3 Gerelateerde wijzigingen in wet- en regelgeving

Geen.

2.4 Openstaande punten

Geen.

3 Invoering

Geen bijzonderheden.

4 Gevolgen

4.1 Wijzigingen LO BRP

De beschreven werking van Slim zoeken wordt uitgebreid met de nieuwe zoekmogelijkheden, als genoemd in paragraaf 2.2.

4.2 Wijzigingen in HUP

N.v.t.

4.3 Gemeenten (bijhouders)

N.v.t.

4.4 Afnemers

Afnemers krijgen uitgebreidere zoekmogelijkheden tot hun beschikking in de bestaande zoekvelden, maar de oude methoden blijven ook werken. Zij hoeven in principe hun systemen niet aan te passen, tenzij zij de zoekmogelijkheden in hun user interface anders willen aanbieden. Bijvoorbeeld: bij het zoeken op voorletters verwacht de Ad hoc webservice sterretjes, waar de gebruiker misschien punten denkt te moeten invoeren. Het staat de ontwikkelaar van de user interface natuurlijk vrij een dergelijke vertaalslag in te bouwen.

4.5 IND

N.v.t.

4.6 Caribische landen en Caribisch Nederland

Slimmer zoeken is in principe ook beschikbaar voor PIVA-V, dat immers functioneel gezien een kopie is van BRP-V. Zodra de functionaliteit daar wordt ‘aangezet’ zal ook LO BES worden aangepast.

4.7 RvIG-systemen

De nieuwe zoekfunctionaliteit zal in BRP-V worden ingebouwd.

 

Delen

Scroll naar boven