Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

W196 oplegnotitie nieuwe zoekingang BRP Personen API

1 Probleemstelling

1.1 Omschrijving

In LO 2024.Q2 is informatie over gezag toegevoegd aan de BRP Personen API (LO-wijziging W189 Uitbreiding BRP API met gezag). Informatie omtrent gezag van of over een persoon kon worden bevraagd via de functie "raadpleeg met burgerservicenummer". Op verzoek van de Politie wordt er nu een aparte zoekingang toegevoegd "zoek met adresseerbaar object identificatie". Hiermee kan de politie met één enkele bevraging alle gezagsrelaties opvragen van alle personen die als bewoner staan ingeschreven op een adres.

1.2 Herkomst

Programma Toekomst BRP, initiatief BRN-01-02 Uitbreiden informatievragen Haal Centraal (Gezag).

1.3 Raakvlakken

Nee. Het is een toevoeging aan LO-wijziging W189 Uitbreiding BRP API met gezag, die in LO 2024.Q2 is opgenomen.

2 Oplossing

2.1 Huidige situatie

Op dit moment is informatie over gezag van of over een persoon alleen op te vragen via de functie "raadpleeg met burgerservicenummer".

2.2 Oplossing

Informatie over gezag wordt via een nieuwe zoekingang "zoek met adresseerbaar object identificatie" in dezelfde JSON-structuur ontsloten als in "raadpleeg met burgerservicenummer" (zie LO BRP, par. 5.3.12.4). Verder is deze nieuwe zoekingang identiek aan de andere zoekingangen (ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum, ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving, etc.).

2.3 Gerelateerde wijzigingen in wet- en regelgeving

Er zijn geen relaties met wet- en regelgeving. De juridische grondslag voor het verwerken van BRP-gegevens tot informatie over gezag is vastgelegd in het experimentbesluit BRP dataminimalisatie, dat op 22 april 2024 in werking is getreden.

2.4 Openstaande punten

Er zijn geen openstaande punten meer na implementatie van deze wijziging in de BRP Personen API.

3 Invoering

Geen bijzonderheden.

4 Gevolgen

4.1 Documentatie

De uitbreiding moet worden beschreven in LO BRP.

4.2 Gemeenten

Er is geen impact op gemeenten in hun rol van bijhouder.

4.3 Afnemers

De nieuwe zoekingang wordt alleen ontsloten voor de Politie, dus er is geen impact op andere afnemers.

4.4 IND

Er is geen impact op de IND in haar rol van bijhouder.

4.5 Caribische landen en Caribisch Nederland

Er is geen impact op het Caribisch deel van het Koninkrijk.

4.6 RvIG-systemen

Bij RvIG wordt alleen een nieuwe versie van de container met daarin de BRP Personen API opgeleverd.

Delen

Scroll naar boven