Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is de Basisregistratie Personen (BRP)?

De Basisregistratie Personen (BRP) is onderdeel van het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid. Er zijn bijvoorbeeld basisregistraties voor gebouwen, rechtspersonen, ondernemingen en voertuigen. De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de BRP.

Een enorme databank, met informatie over miljoenen mensen. De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

 

Veel overheidsinstellingen hebben
persoonsgegevens van je nodig.

Om een paspoort of een rijbewijs
te maken bijvoorbeeld...

maar ook om te bepalen of jij recht
hebt op een uitkering...


of om jouw stembiljet op te sturen.

Om ervoor te zorgen dat je niet telkens opnieuw
je gegevens hoeft door te geven...

staan ze geregistreerd in de Basisregistratie Personen...

de BRP.

Ze zijn gekoppeld aan je Burgerservicenummer...

je BSN.

In de BRP staan je persoonsgegevens,
zoals je naam...

je geboortedatum en je nationaliteit.

Ook staat er in waar je woont...

en wie je ouders, je partner en je kinderen zijn.

Dit geldt voor iedereen die in Nederland woont...

maar ook als je Nederland hebt verlaten.

Of als je hier korter dan vier maanden woont...

voor bijvoorbeeld werk of studie.

De gemeente waar je woont is
verantwoordelijk voor de registratie.

Daarom geef je veranderingen in je situatie
altijd aan je gemeente door.

Zoals een verhuizing of geboorte.

De gemeente slaat je gegevens veilig op...

en zorgt voor een kopie naar
de centrale databank van de BRP.

Vanuit die centrale databank krijgen alle
overheidsorganisaties die dat moeten weten...

automatisch een bericht als er iets
in jouw gegevens is gewijzigd.

Iedereen die het moet weten, heeft zo altijd
jouw juiste en actuele gegevens.

Geen zorgen voor jou dus!

Verantwoordelijke voor die veilige opslag
én voor de uitwisseling van al deze gegevens...

is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens...

RvIG.

RvIG waarborgt je privacy...

en zorgt ervoor dat instellingen enkel toegang
krijgen tot die gegevens...

die zij nodig hebben om hun
wettelijke taak uit te voeren.

Ook doet RvIG samen met de gebruikers
van de BRP aan kwaliteitsbewaking...

en werkt aan verbetering en uitbreiding van de BRP.

Zo krijg jij beter zicht op wie jouw gegevens gebruikt...

en hoe je ze kunt updaten en corrigeren.

Wil je meer weten?

Kijk op de website van RvIG: www.rvig.nl.

 

 

Verplicht gebruik BRP door overheidsinstellingen

Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen (zoals de Belastingdienst) zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van die gegevens. Het gaat daarbij onder andere om naam, geboortedatum, geboorteplaats, verblijfplaats en familierelaties. Met deze gegevens wordt bijvoorbeeld een paspoort en identiteitskaart verstrekt of wordt de hoogte van een studietoelage berekend.

Eén basisadministratie voor personen

In 2014 is de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) in werking getreden. De wet beschrijft aan welke eisen beheerders en gebruikers van de BRP moeten voldoen. Ook geeft de wet aan voor welke doelen die informatie gebruikt mag worden. Deze wet moderniseert de registratie van persoonsgegevens in Nederland. De wet maakt het onder andere mogelijk alle gegevens in een centrale registratie onder te brengen: de Basisregistratie Personen. Deze registratie omvat de gegevens van de gemeentelijke administraties en de Registratie Niet-Ingezetenen.

Hierdoor verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar. Ook wordt het op den duur voor een bewoner mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.

De gegevens in de BRP zijn niet openbaar

In de wet ligt vast dat persoonsgegevens uit de BRP niet openbaar zijn. Zo wordt jouw privacy goed beschermd. Alleen organisaties die een maatschappelijke taak uitvoeren, kunnen gegevens uit de BRP krijgen. Zij krijgen bovendien niet alle gegevens, maar alleen die gegevens die zij voor hun publieke taak nodig hebben.

Veiligheid van systemen

De technische systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen moeten voldoen aan strenge eisen. Zo wordt de informatie beveiligd opgeslagen. Ook de uitwisseling van gegevens tussen beheerders en afnemers verloopt veilig. De systemen worden regelmatig aangepast aan de eisen van de tijd. De wettelijke eisen staan uitgewerkt in technische specificaties, ook wel het Logisch Ontwerp genoemd.

Toezicht op de naleving van de Wet BRP

Alle verplichtingen van de BRP staan in de Wet BRP. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert de naleving van deze wet.

 

Scroll naar boven