Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is het RPS?

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over het Register Paspoortsignaleringen (RPS).

Het Register paspoortsignaleringen (RPS) is een overzicht van personen die geen recht hebben op een  paspoort. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Maar ook misbruik of fraude. In het RPS staan je persoonsgegevens. Als je in het RPS staat, kun je geen paspoort krijgen en/of moet je je huidige paspoort inleveren. Onder bijzondere omstandigheden kun je soms tóch een Nederlands paspoort krijgen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beheert het RPS (via de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens). Andere instanties kunnen de minister vragen om iemand te signaleren in het RPS. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op verzoek van de Belastingdienst, gemeenten, het Openbaar Ministerie, DUO of LBIO. Als je gegevens zijn opgenomen in het RPS krijg je van RvIG een brief

Als je in het RPS bent opgenomen, is dat altijd vanwege een reden die in de Paspoortwet staat. De Paspoortwet is een rijkswet waarin de regelgeving is opgenomen over het Nederlandse paspoort, de identiteitskaart en de verstrekking van reisdocumenten voor niet-Nederlanders. De Paspoortwet bestaat uit meerdere artikelen. De artikelen 18 tot en met 24 en artikelen 47 en 49 gaan over de redenen voor opname in het RPS. Een artikel kan bestaan uit meerdere onderdelen.

In de Paspoortwet (Ppw) staan de redenen waarom iemands gegevens in het RPS staan. Dit wordt ook wel een ‘signalering’ genoemd. Hieronder staan de belangrijkste situaties waarin een signalering in het RPS mogelijk is. Allemaal gaan ze over het beschermen van een fundamenteel belang van de samenleving en om het vertrouwen in Nederlandse reisdocumenten. Hieronder een beschrijving van de verschillende situaties.

Artikel 18

Je wordt verdacht van een zwaar misdrijf, of je bent veroordeeld vanwege een zwaar misdrijf en je probeert je straf te ontlopen door naar het buitenland te vluchten.

Artikel 19

Je verkeert in staat van faillissement. Als je failliet bent verklaard mag je het land niet verlaten.

Artikel 22

Je hebt een niet-betaalde schuld aan de Belastingdienst, DUO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een sociale dienst. Als je naar het buitenland vertrekt kan deze schuld niet meer op jou worden verhaald.

Artikel 23

Je vormt een bedreiging voor de veiligheid van het Koninkrijk of essentiële belangen van het Koninkrijk of een bevriend land en het vermoeden bestaat dat je naar het buitenland wilt reizen om strafbare feiten te plegen. Bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een terroristische organisatie.

Artikel 24a

Je bent in de afgelopen tien jaar veroordeeld voor een internationaal misdrijf, zoals vliegtuigkaping, handel in verdovende middelen, gijzeling, terroristische activiteiten of mensenhandel en het vermoeden bestaat dat je zo’n misdrijf opnieuw zult plegen. Om te voorkomen en bestrijden dat je dit opnieuw zult doen kan je paspoort vervallen worden verklaard.

Artikel 24b

  • Je hebt je paspoort of identiteitskaart expres beschadigd. Je hebt bijvoorbeeld pagina’s uit je paspoort gescheurd, gegevens onleesbaar gemaakt, of je paspoort in de wasmachine gedaan.
  • Je hebt iemand anders in de gelegenheid gesteld jouw paspoort of identiteitskaart te misbruiken. Je hebt je paspoort bijvoorbeeld verhuurd, in onderpand gegeven of uitgeleend. Als je jouw paspoort aan iemand anders uitleent, pleeg je allebei identiteitsfraude.
  • Je hebt andere handelingen verricht die wijzen op misbruik van reisdocumenten. Je hebt bijvoorbeeld een paspoort vervalst of fraude gepleegd met je paspoort. Of je hebt een valse vermissing opgegeven en het paspoort toch gebruikt. Of je hebt je paspoort op een valse naam laten zetten.

Artikel 47

Je reisdocument is niet meer geldig en je weigert het in te leveren. Het kan voorkomen dat je paspoort, identiteitskaart of reisdocument voor vreemdelingen/vluchtelingen niet meer geldig is omdat je bijvoorbeeld geen Nederlander meer bent, je persoonsgegevens niet meer kloppen, of je verblijfsstatus is gewijzigd. Je moet het reisdocument dan inleveren bij de gemeente. Als je dit weigert kunnen je gegevens worden gesignaleerd in het RPS.

Artikel 49

Het paspoort of de identiteitskaart van je kind is niet meer geldig omdat een van de gezaghouders de toestemming heeft ingetrokken. Je moet het reisdocument inleveren bij de gemeente. Als je dit weigert kunnen de gegevens van je kind worden gesignaleerd in het RPS. Je hebt hierbij nog wel de mogelijkheid om de rechter een vervangende verklaring van toestemming te vragen.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de reden dat jouw gegevens in het RPS staan, dan kun je contact opnemen met de instantie die dit heeft besloten. Dit kan bijvoorbeeld RvIG, je gemeente, of het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn. De contactgegevens staan in de brief die je van RvIG hebt ontvangen. Mocht je deze gegevens niet hebben dan kun je een e-mail sturen naar info@rvig.nl.

Scroll naar boven