Overslaan en naar de inhoud gaan

Welke gegevens staan er in de BRP?

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP. Als je trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als je gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen je persoonsgegevens met je mee.

Persoonsgegevens van ingezetenen in de BRP

De BRP bevat een groot aantal gegevens over jouzelf. Bijvoorbeeld je naam, je geslacht en je burgerservicenummer (BSN). Maar ook andere gegevens zoals over je ouders, nationaliteit, kinderen en kiesrecht. Hieronder zie je alle gegevens die in de BRP (voor inwoners van Nederland) staan.

 • Voornaam/voornamen en achternaam;
 • Geslacht
 • Geboortedatum, -plaats en -land;
 • Verblijfplaats (incl. adres);
 • Administratienummer;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Ouders;
 • Nationaliteit (en eventueel verblijfsrecht);
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Overlijden;
 • Inschrijving in de BRP;
 • Kinderen;
 • Verblijfstitel;
 • Gezagsverhouding en curatele;
 • Reisdocument (zoals paspoort en identiteitskaart);
 • Kiesrecht.

Voornaam/voornamen en achternaam

De voornaam of voornamen die zijn gegeven bij de aangifte van je geboorte, en die dus op je geboorteakte staan.

Je achternaam wordt in de BRP je geslachtsnaam genoemd. Heeft je geslachtsnaam een voorvoegsel, zoals ‘de’ of ‘van’? Dan is het voorvoegsel vermeld bij Voorvoegsels geslachtsnaam.

Onder ‘naamgebruik’ staat de naam die je in het dagelijks leven gebruikt (er kan bijvoorbeeld ‘eigen geslachtsnaam’ staan). Met deze naam word je ook aangeschreven door de overheid.

Geslacht

Dit kan zijn man, vrouw of onbekend.

Geboortedatum, -plaats en -land

Hier staat je geboortedatum, geboorteplaats (geboortegemeente) en geboorteland. Het gaat bij geboortegemeente en geboorteland om de situatie op het moment van geboorte. Als je geboortedatum, geboorteplaats of geboorteland niet beschikbaar is –bijvoorbeeld bij een geboorte in het buitenland– staat hier 'Onbekend'.

Burgerservicenummer (BSN)

Uniek identificatienummer voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse overheid. Lees meer over je burgerservicenummer op de pagina Burgerservicenummer.

Ouders

Hun voornamen en achternamen, geslacht, burgerservicenummers, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en de ‘ingangsdatum familiebetrekking’ (de datum waarop de officiële band met je ouder(s) is ontstaan. Zoals je geboortedatum of adoptiedatum). Hier kunnen maximaal 2 ouders staan.

Nationaliteit

Je nationaliteit en de reden voor het verkrijgen of verliezen van de Nederlandse nationaliteit. Indien je meerdere nationaliteiten hebt of in het verleden hebt gehad, naast je huidige Nederlandse nationaliteit, dan wordt alleen de Nederlandse nationaliteit getoond. Indien je geen Nederlandse nationaliteit (meer) hebt, dan wordt (worden) je buitenlandse nationaliteit(en) getoond.

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Het burgerservicenummer, de voornaam/voornamen en achternaam, het geboorteland en het geslacht van je partner. Ook de trouwdatum of de datum waarop je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Als je bent gescheiden, staan hier ook de datum, plaats en het land van de scheiding.

Overlijden

Als je komt te overlijden: gegevens over de datum, de plaats en het land van overlijden.

Inschrijving in de BRP

Hieronder vallen gegevens over je registratie in de BRP, zoals de datum van eerste inschrijving. Ook als je hebt aangegeven dat bepaalde organisaties je persoonsgegevens niet mogen krijgen, staat dat hier. Woonde je in 1994 al in Nederland? Dan staat hier ook de plaats waar je ‘oude’ papieren persoonskaart ligt. Dit is de voorloper van het GBA-computersysteem.

Verblijfplaats

Gegevens over je verblijfplaats, zoals je adres. Woonde je hiervoor in een ander land? Dan staat hier ook welk land dat is en wanneer je in Nederland bent gekomen.

Kinderen

Gegevens over je kind of kinderen. Zoals de voornamen en de achterna(a)m(en), het burgerservicenummer en de geboortedatum. Ook de geboorteplaats en het geboorteland van je kind(eren) staan in de BRP.

Verblijfstitel

Heb je geen EU-nationaliteit? Dan staan hieronder gegevens over je verblijfstitel. Zoals het soort verblijfstitel, de datum waarop de verblijfstitel is gegeven en de datum waarop de verblijfstitel afloopt.

Gezagsverhouding en curatele

Minderjarigen vallen onder het gezag van hun ouders of van een voogd. Als de rechtbank een uitspraak heeft gedaan over het gezag van een minderjarige dan staat het in de BRP. Ook als iemand onder curatele wordt gesteld, worden gegevens hierover hier geregistreerd.

Reisdocument

Gegevens over jouw reisdocumenten. Zoals het soort reisdocument dat je hebt (paspoort of identiteitskaart), de datum waarop het reisdocument is afgegeven en tot wanneer het document geldig is.

Kiesrecht

Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter je het kiesrecht ontnemen. Bijvoorbeeld als bijkomende straf bij een vrijheidsstraf van minimaal 5 jaar. In dat geval komt hiervan een melding bij je persoonsgegevens in de BRP.

 

Scroll naar boven