Overslaan en naar de inhoud gaan

Welke gegevens van mij staan in het RPS?

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de gegevens in het Register Paspoortsignaleringen (RPS).

De volgende persoonsgegevens (personalia) staan in het RPS:

  • Voornamen
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Nationaliteit (indien anders dan Nederlandse)
  • Geslacht
  • Burgerservicenummer
  • Woonadres op het moment van opname in het RPS
  • Woongemeente op het moment van opname in het RPS

Als je wilt weten welke gegevens er van jou in het RPS staan, dan kun je een verzoek doen om inzage. Je stuurt dan een brief of een mail aan RvIG. Daarin kun je bijvoorbeeld vragen of jouw gegevens zijn opgenomen in het RPS, waarom je in het RPS staat en hoe lang de signalering nog duurt. Voeg bij je brief of mail een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs toe, zodat wij zeker weten dat je uitsluitend gegevens over jezelf opvraagt. Het adres is Postbus 10451, 2501 HL, Den Haag, mailadres: info@RvIG.nl.

Je gegevens worden twee jaar vermeld in het RPS. De signalerende instantie controleert voortdurend of je gegevens nog moeten blijven staan. Als dit niet zo is, worden je gegevens direct verwijderd. Je ontvangt dan van ons een brief. Als je gegevens na twee jaar nog steeds in het RPS staan, komt er een herbeoordeling. Als daaruit blijkt dat de gronden voor signalering nog bestaan, wordt de signalering verlengd. Je ontvangt dan van ons een brief. 

Scroll naar boven