Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Werkinstructie melden van vermoeden van mogelijke fraude

Het komt voor dat iemand slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van zijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart (of een kopie daarvan). Daarnaast kan iemand een gegronde reden hebben om te vrezen dat hij/zij slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude heeft dan nog niet plaatsgevonden.

In al deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het verificatieregister. Er zijn diverse instanties die dit register kunnen raadplegen, als het document voorkomt krijg je een melding van deze registratie. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel mogelijk voorkomen.

Ik ontvang een melding, en nu?

  1. Laat de burger een C15-formulier invullen waarmee de burger verklaart slachtoffer te zijn van mogelijke identiteitsfraude.
  2. Als de burger beschikt over een origineel document levert hij deze in. Het document moet je definitief aan het verkeer onttrekken. Dit kan door vernietiging of door het document onbruikbaar retour te geven op de voorgeschreven wijze.
  3. Als de burger ingezetene is en fraude wil melden maar niet meer in bezit is van het originele document moet je dit registreren als een vermissing in de BRP. Ook bij een vermissing wordt het document opgenomen in het verificatieregister. In dit geval is er geen C7-formulier vereist, het document wordt dan automatisch in het register geplaatst. Als de burger niet-ingezetene is. Dan moet er wel een C7-formulier gestuurd worden.
  4. Als de burger een nieuw reisdocument aanvraagt, bewaar je het C15-formulier in de reisdocumentenadministratie. Als de burger niet direct een nieuw reisdocument aanvraagt en ingezetene in Nederland is, archiveer je het C15-formulier als brondocument BRP en bewaar je het formulier conform bijlage 6 van het Besluit BRP 11/16 jaar. Als een proces verbaal van de politie aanwezig is, voeg je dit bij het C15-formulier. Het C15-formulier is alleen bedoeld voor het dossier dat bij de uitgevende instantie blijft.
  5. In de BRP zet je voor ingezetenen het document op ingehouden/ingeleverd (‘I’). Is het document vermist dan zet je het op vermist (‘V’).
  6. Het documentnummer van het ingenomen document geef je door aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) door middel van een C7-formulier. Op het C7-formulier kruis je als reden aan: vermoeden van (kopie) fraude. Het formulier stuur je naar het adres dat op het C7-formulier staat of mail je naar basisregister.mailbox@rvig.nl.

Digitaal melden

De mogelijke fraude van een document kan niet digitaal gemeld worden. Het document waar het om gaat moet direct worden ingeleverd bij de gemeente. Hierdoor wordt het document als gesignaleerd geregistreerd in het verificatieregister.

Slachtoffers van identiteitsfraude kun je doorverwijzen naar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) van RvIG. Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude. Burgers kunnen via de website van RvIG melding dat zij slachtoffer zijn van identiteitsfraude.

Download werkinstructie

 

Delen

Scroll naar boven